MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Địa phương nào tăng trưởng GRDP cao nhất năm 2021?

Địa phương nào tăng trưởng GRDP cao nhất năm 2021?

Địa phương này có mức tăng trưởng cao gấp hơn 5 lần bình quân chung cả nước (1,5-1,9%).

Hải Phòng là tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất năm 2021, đạt 12,38% so với năm 2020. Mức tăng này tuy không đạt kế hoạch của tỉnh nhưng đứng đầu và gấp hơn 5 lần bình quân chung cả nước (1,5-1,9%).

Về thu ngân sách, tổng thu ngân sách của thành phố đạt trên 90.400 tỷ đồng, tăng trên 7% so với năm 2020, vượt trên 17% so với dự toán Trung ương giao và vượt dự toán HĐND thành phố giao. Trong đó, riêng thu nội đạt 35.000 tỷ đồng, tăng gần 7% so với năm 2020; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên 54.000 tỷ đồng, tăng trên 13% so với năm 2020.

Riêng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trên 18% so với năm 2020, cao hơn năm 2019 là 15%, gấp 4 lần bình quân chung cả nước là 3,6%.

Ngoài ra, thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI của thành phố đạt trên 3,1 tỷ USD, gấp gần 2 lần so với năm 2020; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 25 tỷ USD, tăng trên 23%; sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt trên 150 triệu tấn, tăng trên 7% so với năm 2020, gần bằng kế hoạch năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,2% so với năm 2020, còn 1,34%, đạt kế hoạch năm; tỷ trọng năng suất các yếu tố tổng hợp vào GRDP đạt kế hoạch năm là 41%.

Một số địa phương có tốc độ tăng trưởng cao 

Địa phương có tốc độ tăng trưởng cao tiếp theo là Quảng Ninh với 10,28%, thấp hơn 0,22 điểm % so với kịch bản (kịch bản tăng 10,5%). Với kết quả này, Quảng Ninh nằm trong nhóm các địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng cao và là tỉnh liên tục trong 6 năm liền có tốc độ tăng trưởng 2 con số.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP của Gia Lai đạt 9,03% so với năm 2020; GRDP bình quân đầu người đạt 56,31 triệu đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 7.170,9 tỷ đồng (bằng 142,1% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 56,5% so với năm 2020). Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 70 ngàn tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch, tăng 2,42 lần so với năm trước).

Tốc độ tăng trưởng GRDP Thanh Hóa năm 2021 ước đạt 8,85%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 16,93% so với cùng kỳ. Có 19/26 sản phẩm chủ yếu tăng so với cùng kỳ, nhiều sản phẩm tăng cao như: Dầu ăn, thép các loại, quần áo may sẵn, đường kết tinh…

Thu ngân sách Nhà nước tăng cao nhất từ trước đến nay, ước đạt 32.420 tỷ đồng, vượt 22% dự toán năm và tăng 3% so với cùng kỳ. Chi ngân sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên các lĩnh vực, nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19.

Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 137.630 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Thu hút được 87 dự án đầu tư trực tiếp (8 dự án FDI) với tổng số vốn đầu tư đăng ký 23.878 tỷ đồng và 112,7 triệu USD.

Năm 2021, tổng sản phẩm (GRDP) của Hải Dương ước đạt 8,6%, vượt 0,6% so với kế hoạch. Tăng trưởng các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xuất nhập khẩu, thu ngân sách nhà nước của Hải Dương đạt kết quả nổi bật, là điểm sáng trong phát triển kinh tế. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước tăng 6,8%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,8%; tổng kim ngạch xuất khẩu ước tăng 27,1% (kế hoạch 11%); giá trị hàng hoá nhập khẩu ước tăng 26,7% (kế hoạch 11,6%) so với năm 2020.

Đặc biệt, thu ngân sách Nhà nước của Hải Dương vượt gần 50% so với kế hoạch, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2020.

Hà Nội và TP. HCM?

Năm nay, với Hà Nội, theo cập nhật mới nhất từ Tổng Cục thống kê, GRDP 6 tháng đầu năm 2021 của thành phố đạt 6,02% nhưng 9 tháng chỉ đạt 1,44%. Do tác động của dịch bệnh, GRDP quý 3 tăng trưởng âm 6,89% nhưng quý 4 tăng 6,69% đã góp phần kéo GRDP cả năm của thành phố lên mức 2,92%.

Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, tốc độ phát triển kinh tế thành phố quý 3 giảm tới 24% so với cùng kỳ, kéo tăng trưởng cả năm xuống âm 6,7% - thấp nhất 35 năm qua.

Hoàng Hà

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên