MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 12/10 - 16/10

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần chú ý mua cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Tuần mới từ 12/10 đến 16/10/2020 có 17 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần chú ý mua cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 12/10/2020: THI

CTCP Thiết bị điện (THI) chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 23/10/2020.

Ngày 13/10/2020: TST

CTCP Dịch vụ kỹ thuật viễn thông (TST) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 1,71%. Thời gian thanh toán 2/11/2020.

Ngày 14/10: BVS, HII, TXM, SPC, CCL, SGR, LAW, GEM, DKC

CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVS) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 19/11/2020.

CTCP An Tiến Industries (HII) phát hành 4,17 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 15%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 41,7 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2019.

CTCP Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC) chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 30/10/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

CTCP Vicem Thạch Cao Xi măng (TXM) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 1,5%. Thời gian thanh toán 11/11/2020.

CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị dầu khí Cửu Long (CCL) chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 25/12/2020.

CTCP Địa ốc Sài Gòn (SGR) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10,24745%. Thời gian thanh toán 30/11/2020.

CTCP Cấp thoát nước Long An (LAW) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 17,98%. Thời gian thanh toán 30/10/2020.

CTCP Vật tư tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (GEM) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 28/10/2020.

CTCP Chợ Lạng Sơn (DKC) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 10/11/2020.

Ngày 15/10/2020: TVS, NRC, SHA, HCC

CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS) phát hành hơn 8,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức và chia cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 9%. Trong đó phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 8% và chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 81 tỷ đồng.

CTCP Bất động sản Netland (NRC) phát hành 1,38 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 13,8 tỷ đồng.

CTCP Sơn Hà Sài Gòn (SHA) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 8%, trong đó trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 27/10/2020. Đồng thời Sơn Hà Sài Gòn cũng phát hành hơn 1,51 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 5%.

CTCP bê tông Hòa Cầm – Intimex (HCC) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 19%. Thời gian thanh toán 30/10/2020.

Ngày 16/10/2020: PSE, HC1, E29

CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PSE) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 30/10/2020.

CTCP xây dựng số 1 Hà Nội (HC1) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 23/11/2020.

CTCP Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật 29 (E29) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 29/10/2020.

Đức Thành

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên