TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 16/11-20/11

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 16/11-20/11

Có 40 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng tuần này.

Tuần mới từ 16/11 đến 20/11/2020 có 40 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power – mã chứng khoán POW) và Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán PVS), Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).

Ngày 16/11/2020: VNF, VNL, ITD, LBM, BMV

CTCP Vinafreight (VNF) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 3/12/2020.

CVTCP Logistic Vinalink (VNL) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 8/12/2020.

CTCP Công nghệ Tiên Phong (ITD) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 27/11/2020.

CTCP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng (LBM) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 2/12/2020.

CTCP Bột mỳ Vinafood 1 (BMV) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 0,48%. Thời gian thanh toán 26/11/2020.

Ngày 17/11/2020: C32, SFC, NHC, SBA, NS3, ITS

CTCP CIC 39 (C32) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 10/12/2020.

CTCP Nhiên liệu Sài Gòn (SFC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 22%. Thời gian thanh toán 8/12/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến vào 18/12/2020.

CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp (NHC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 30/11/2020.

CTCP Sông Ba (SBA) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 30/11/2020.

CTCP Nước sạch số 3 Hà Nội (NS3) phát hành 1,32 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu mới.

CTCP Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin (ITS) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 0,5%. Thời gian thanh toán 7/12/2020.

Ngày 18/11/2020: POW, TDC, QTP, LHC, HC3, MPY, THW

Ngày 18/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power – mã chứng khoán POW) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 10/12/2020. Như vậy với hơn 2,34 tỷ cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, PV Power sẽ chi khoảng 702 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2019 PV Power đạt 35.374 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.855 tỷ đồng. Tổng LNST chưa phân phối đến 31/12/2019 lên 2.650 tỷ đồng.

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 17/12/2020.

CTCP Nhiệt điên Quảng Ninh (QTP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 9/12/2020.

CTCP Đầu tư và xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 4/12/2020.

CTCP Xây dựng số 3 Hải Phòng (HC3) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 4/12/2020.

CTCP Năng lượng và môi trường Vicem (VTV) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 21/12/2020.

CVTCP Môi trường đô thị Phú Yên (MPY) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 25/12/2020.

CTCP Cấp nước Tân Hòa (THW) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5,2%. Thời gian thanh toán 8/12/2020.

Ngày 19/11/2020: VIB, IJC, BFC, CLC, WSB, G36, PAC, TDC, TV4, PTG, BXH, VPD, VPR, VHF, HSL, MA1, TKA

Ngày 19/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 185 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 20%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 1.850 tỷ đồng.

CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật (IJC) chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 10/12/2020.

CTCP Phân bón Bình Điền (BFC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 10/12/2020.

CTCP Cát Lợi (CLC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 băng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 14/12/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông bất thường dự kiến vào 15/12/2020.

CTCP Bia Sài Gòn Miền Tây (WSB) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 11/12/2020.

Tổng công ty 36 (G36) phát hành gần 3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ xấp xỉ 3,1672%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 30 tỷ đồng.

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (PAC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 14/12/2020.

CTCP Tư vấn xây dựng điện 4 (TV4) chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 3/12/2020.

CTCP may Xuất khẩu Phan Thiết (PTG) tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 10/12/2020.

CTCP Vicem Bao bì Hải Phòng (BXH) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 15/12/2020.

CTCP Phát triển điện lực Việt Nam (VPD) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 8/12/2020.

CTCP Vinaprint (VPR) phát hành 416.000 cp trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 4,16 tỷ đồng.

CTCP Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà (VHF) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 2,1%. Thời gian thanh toán 7/12/2020.

CTCP Phát triển thực phẩm Hồng Hà (HSL) phát hành gần 1,42 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 9%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 14,2 tỷ đồng.

CTCP Thiết bị (MA1) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 2/12/2020.

CTCP Bao bì Tân Khánh An (TKA) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 30/11/2020.

Ngày 20/11/2020: PVS, RICONS, HTC, NSL, XMD, CHS

Ngày 20/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán PVS) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 24/12/2020.

Như vậy với gần 478 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, PTSC sẽ chi khoảng 478 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông. Nguồn vốn chi trả lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 được phân phối.

Kết quả kinh doanh năm 2019 PTSC đạt 16.968 tỷ đồng doanh thu, tăng 15,9% so với cùng kỳ. Còn lợi nhuận sau thuế đạt 808 tỷ đồng, tăng trưởng 41% so với năm trước đó. Tổng LNST chưa phân phối đến 31/12/2019 đạt 3.856 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn xây dựng Ricons (RICONS) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 8/12/2020.

CTCP thương mại Hóc Môn (HTC) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 9/12/2020.

CTCP Cấp nước Sơn La (NSL) phát hành 3,79 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 620.963:379.037.

CTCP Xuân Mai Đạo Tú (XMD) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 8/12/2020.

CTCP Chiếu sáng công cộng Thành phố Hồ Chí Minh (CHS) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 tổng tỷ lệ 8,68% (01 cổ phiếu nhận 868 đồng Thời gian thanh toán 2/12/2020.

Thái Mạnh

Theo Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên