MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 17-21/8

Có 38 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần này.

Tuần mới từ 17/8 đến 21/8/2020 có 38 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng. Trong số đó nhà đầu tư đừng quên có nhiều cái tên rất quen thuộc như FPT, Nhà Khang Điền (KDH), Savico (SVC), Điện lực Khánh hòa (KHP), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)...

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 17/8/2020: FPT, PET, CSC, NHT, PMG, VGP, PMW, PTX, C32, DUS, DTD, YRC, HTU, FT1

CTCP FPT (FPT) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 1/9/2020.

Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (PET) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 7/9/2020.

CTCP Tập đoàn Contana (CSC) phát hành 1,025 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 10,25 tỷ đồng.

CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 9%. Thời gian thanh toán 28/8/2020.

CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (PMG) phát hành hơn 4,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 42 tỷ đồng.

CTCP Cảng Rau Quả (VGP) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 16/11/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.

CTCP Cấp nước Phú Mỹ (PMW) chi trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 8/9/2020.

CTCP Vận tải và dịch vụ petrolimex Nghệ Tĩnh (PTX) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 31/8/2020.

CTCP CIC39 (C32) chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 10/9/2020.

CTCP Dịch vụ đô thị Đà Lạt (DUS) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 18%. Thời gian thanh toán 3/9/2020.

CTCP Đầu tư và phát triển Thành Đạt (DTD) chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 16/9/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10%.

CTCP Đường sắt Yên Lào (YRC) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8,2%. Thời gian thanh toán 3/9/2020.

CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh (HTU) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 0,62%. Thời gian thanh toán 3/9/2020.

CTCP Phụ tùng máy số 1 (FT1) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 35%. Thời gian thanh toán 22/9/2020.

Ngày 18/8/2020: GIL, BSQ, HAT, VGR

CTCP SXKD XNK Bình Thạnh (GIL) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 31/8/2020.

CTCP Bia Sài Gòn Quảng Ngãi (BSQ) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 31/8/2020.

CTCP Thương mại bia Hà Nội (HAT) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 7/9/2020.

CTCP Cảng xanh VIP (VGR) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 28/8/2020.

Ngày 19/8/2020: KHP, SVC, KDH, CVT, SGH, L10, VIH

Ngày 19/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Điện lực Khánh Hòa (mã chứng khoán KHP) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 16 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 40%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 160 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy 111 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, gần 18 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu và hơn 31 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Kết quả kinh doanh, năm 2019 Điện lực Khánh Hòa đạt 5.369 tỷ đồng doanh thu, tăng 18,7% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế giảm 5,2% so với cùng kỳ, đạt hơn 51 tỷ đồng.

Ngày 19/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico – mã chứng khoán SVC) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 8,32 triệu cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ phát hành 3:1. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 83,2 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần.

Năm 2029 Savico đạt 18.266 tỷ đồng doanh thu, tăng mạnh 22,8% so với năm trước đó. Tuy nhiên do chi phí các loại tăng mạnh nên lợi nhuận sau thuế thu về còn 233 tỷ đồng, giảm 22,3% so với năm 2018. Tổng LNST chưa phân phối đến hết năm 2019 đạt 460 tỷ đồng. Ngoài ra công ty còn 317 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. 92 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu và hơn 36 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 3/9/2002. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 26 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 5%. Ngoài ra Khang Điền còn phát hành 8 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên công ty với giá 13.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP CMC (CVT) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 10/9/2020.

CTCP Khách sạn Sài Gòn (SGH) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 28/8/2020.

CTCP Lilama 10 (L10) chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 10/9/2020.

CTCP Viglacera Hà Nội (VIH) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 18/9/2020.

Ngày 20/8/2020: ACB, TNA, WSB, NBP, DBM

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB phát hành hơn 498,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 30 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 4.988 tỷ đồng.

CTCP Thương mại XNK Thiên Nam (TNA) phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 15%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 50 tỷ đồng.

CTCP Bia Sài Gòn Miền Tây (WSB) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 8/9/2020.

CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (NBP) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 31/8/2020.

CTCP Dược – Vật tư Y tế Đắk Lắk (DBM) chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 7/9/2020.

Ngày 21/8/2020: MDG, TPC, TN1, TVP, DDN, ADS, PIA, NMK, AC4

CTCP Miền Đông (MDG) chi trả cổ tức còn lại năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 6%, trong đó chia cổ tức còn lại năm 2019 tỷ lệ 3%. Thờigian thanh toán 14/9/2020.

CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (TPC) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 18/9/2020.

CTCP Thương mại dịch vụ TNS Holdings (TN1) phát hành hơn 4,25 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 32%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 42,5 tỷ đồng.

CTCP Dược phẩm TV.Pharm (TVP) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 7/9/2020.

CTCP Dược – thiết bị y tế Đà Nẵng (DDN) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 7/9/2020.

CTCP Damsan (ADS) phát hành hơn 2,55 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 25,5 tỷ đồng.

CTCP Tin học viễn thông Petrolimex (PIA) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 34,6%. Thời gian thanh toán 25/9/2020.

CTCP Xây dựng công trình 510 (NMK) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 24/9/2020.

CTCP ACC – 244 (AC4) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 14/9/2020.

Thái Hiếu

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên