MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 21/3 đến 25/3/2022

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 21/3 đến 25/3/2022

Trong số đó có những doanh nghiệp trả cổ tức tỷ lệ cao như Thực phẩm Cholimex trả tỷ lệ 50%...

Tuần mới từ 21/3 đến 25/3/2021 có doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó nhà đầu tư chú ý có rất nhiều cái tên quen thuộc như May Việt Tiến (VGG), như Thực phẩm Cholimex (CMF), như Vinapharm (DVN), như Pjico (PGI)…

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 21/3/2022: PAC, PJC

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (PAC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 7/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 30/3/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày 22/3/2022: VGG, DVN, EPH, HEM

Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến (VGG) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 31/5/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (DVN) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5,7%. Thời gian thanh toán 25/4/2022.

CTCP Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội (EPH) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 12/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Chế tạo điện cơ Hà Nội (HEM) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 28/3/2022.

Ngày 23/3/2022: ADP, CMF, LHC, VNL

CTCP Sơn Á Đông (ADP) chi tạm ứng cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 20/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Thực phẩm Cholimex (CMF) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 50%. Thời gian thanh toán 10/5/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (LHC) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 20/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Logistic Vinalink (VNL) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 22/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày 24/3/2022: PGI, LBM, DP3, SMN, GMH

Ngày 24/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng Công ty Bảo hiểm Petrolimex (Pjco – mã chứng khoán PGI) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 22,2 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ phát hành 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 25 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 222 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần (359,5 tỷ đồng) căn cứ theo BCTC kiểm toán năm 2021.

CTCP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng (LBM) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 14/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Dược phẩm Trung Ương 3 (DP3) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 60%. Thời gian thanh toán 8/7/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam (SMN) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 11%. Thời gian thanh toán 25/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Minh Hưng Quảng Trị (GMH) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 13/4/2022.

Ngày 25/3/2022: VDP, HU3, VAF, APF, VTC

CTCP Dược phẩm Trung Ương Vidipha (VDP) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 20/5/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Đầu tư xây dựng HUD3 (HU3) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 11/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 15/4/2021.

CTCP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (APF) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 8/4/2022.

CTCP Viễn thông VTC (VTC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tyr lệ 12%. Thời gian thanh toán 27/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

https://cafef.vn/diem-danh-nhung-doanh-nghiep-chot-quyen-nhan-co-tuc-bang-tien-bang-co-phieu-va-co-phieu-thuong-tuan-tu-21-3-den-25-3-2022-20220319152818258.chn

Thái Hiếu

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên