TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 4/10 đến 08/10/2021

03-10-2021 - 16:35 PM | Thị trường chứng khoán

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 4/10 đến 08/10/2021

Trong đó có rất nhiều doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức, cổ phiếu thưởng với tỷ lệ chi trả rất cao.

Tuần mới từ 4/10 đến 8/10/2021 có 25 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó nhà đầu tư đừng quên nhiều doanh nghiệp sẽ chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ rất cao.

Ví dụ như VPB sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ xấp xỉ 80%, MSB phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%, Bánh kẹo Bảo Ngọc (BNA) phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 50% hay Mía đường Sơn La (SLS) trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 80%...

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 4/10/2021: SZE, SC5, HD8

CTCP Môi trường Sonadezi (SZE) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 19/10/2021.

CTCP Xây dựng số 5 (SC5) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 21/10/2021.

CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (HD8) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 21/10/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu SXKD năm 2021.

Ngày 5/10/2021: API, DVN, SDV, BPC, TKA

CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (API) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 29/10/2021.

Tổng Công ty Dược Việt Nam (DVN) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 3/11/2021.

CTCP Dịch vụ Sonadezi (SDV) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 15/10/2021.

CTCP Vicem Bao bì Bỉm Sơn (BPC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 29/10/2021.

CTCP Bao bì Tân Khánh An (TKA) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán14/10/2021.

Ngày 6/10/2021: TV4, HD6, DAS

CTCP Tư vấn xây dựng điện 4 (TV4) phát hành 1,9 triệu cổ  phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 12%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 19 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội (HD6) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 26/10/2021.

CTCP Máy – Thiết bị dầu khí Đà Nẵng (DAS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 22/10/2021.

Ngày 7/10/2021: VPB, QTP, MSB, TCI, BNA, GKM, SRC, MCP, QHW, LAW

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) phát hành 1.975.749.297 cổ phiếu trong đó 1.534.948.609 cổ phiếu trả cổ tức (tỷ lệ 62,15%) và phát hành 440.800.688 thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 17,848%).

Giá trị phát hành theo mệnh giá 19.757 tỷ đồng lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (15.349 tỷ đồng), quỹ đầu tư phát triển (3.600 tỷ đồng) và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (808 tỷ đồng).

Ngày 7/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (mã chứng khoán QTP) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán vào 29/10/2021. Như vậy với 450 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhiệt điện Quảng Ninh sẽ chi ra khoảng 450 tỷ đồng để thực hiện trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Năm 2020 doanh thu Nhiệt điện Quảng Ninh đạt hơn 9.182 tỷ đồng, giảm 9,3% so với năm 2019 và hoàn thành 93,6% kế hoạch năm. Tuy nhiên nhờ chi phí giá vốn hàng bán giảm mạnh tới 17%, cùng với đó, doanh thu tài chính tăng và chi phí tài chính giảm mạnh nên lợi nhuận sau thuế đạt 1.306 tỷ đồng, gấp đôi kết quả đạt được năm 2019 và con số này cao gấp 3,7 lần con số mục tiêu lợi nhuận năm đã đề ra.

Ngày 7/10 cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền để Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (mã chứng khoán MSB) chốt danh sách cổ đông phát hành 353,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 3.525 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể sử dụng tính đến 31/12/2020 căn cứ theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2020.

CTCP Chứng khoán Thành Công (TCI) phát hành 1,98 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 4%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 19,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó Chứng khoán Thành Công cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 49,5 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày 7/10 cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (mã chứng khoán BNA) chốt danh sách cổ đông phát hành 1,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 20%, phát hành 2,4 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 30%.

Ngoài ra Bảo Ngọc cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 8 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1. Giá phát hành 20.000 đồng/cổ phiếu.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 doanh thu công ty đạt 597 tỷ đồng, gấp 2,3 lần năm trước đó và lãi sau thuế đạt 32,3 tỷ đồng, gần gấp 2,8 lần năm 2019. Tính đến 31/12/2020 Bảo Ngọc còn hơn 66 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 1,7 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Còn 6 tháng đầu năm 2021 tăng đột biến với hơn 526 tỷ đồng doanh thu, gấp 4,2 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng tương ứng gấp 4,3 lần so với nửa đầu năm ngoái, lên gần 31 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 29 tỷ đồng. EPS đạt 3.613 đồng.

CTCP Khang Minh Group (GKM) phát hành gần 1,49 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 14,9 tỷ đồng.

CTCP Cao su Sao Vàng (SRC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 20/10/2021.

CTCP In Bao bì Mỹ Châu (MCP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7,85%. Thời gian thanh toán 25/10/2021.

CTCP Nước khoáng Quảng Ninh (QHW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 18/10/2021.

CTCP Cấp thoát nước Long An (LAW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4,2%. Thời gian thanh toán 27/10/2021.

Ngày 8/10/2021: SLS, VET, SGN, DNA, VMS

Ngày 8/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Mía đường Sơn La (mã chứng khoán SLS) chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 80%. Thời gian thanh toán 26/10/2021. Như vậy với gần 9,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Mía đường Sơn La sẽ chi khoảng 78 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Mía đường Sơn La là một trong những doanh nghiệp thường xuyên vượt xa kế hoạch kinh doanh đề ra hàng năm. Năm tài chính 2020-2021 (năm tài chính của Mía đường Sơn la bắt đầu tư 1/7 và kết thúc vào 30/6 năm sau) đạt 801 tỷ đồng doanh thu, giảm 23,6% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 164 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ và vượt xa so với chỉ tiêu lãi 26 tỷ đồng sau thuế công ty đặt ra hồi đầu năm. EPS đạt 16.729 đồng.

CTCP Thuốc thú y Trung Ương Navetco (VET) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán 27/10/2021.

CTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SGN) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 25/10/2021.

CTCP Điện nước An Giang (DNA) chốt danh sách cổ đông phát hành 2,68 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 26,8 tỷ đồng.

CTCP Phát triển Hàng Hải (VMS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 26/10/2021.

Hoàng Minh

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên