MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

điều chỉnh hồi tố

Louis Land (BII) điều chỉnh hồi tố khoản tiền gần 35 tỷ đồng trên BCTC hợp nhất năm 2020

Louis Land (BII) điều chỉnh hồi tố khoản tiền gần 35 tỷ đồng trên BCTC hợp nhất năm 2020

06/09/2021 11:47

Trước đó Louis Land hạch toán khoản này vào vốn chủ sở hữu mà không đưa vào kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính 2020.

Vì đâu HAGL bất ngờ có khoản lỗ lũy kế 5.000 tỷ đồng từ “quá khứ hiện về”?

Vì đâu HAGL bất ngờ có khoản lỗ lũy kế 5.000 tỷ đồng từ “quá khứ hiện về”?

23/02/2021 08:50

Việc ghi nhận hồi tố khoản lỗ 5.000 tỷ không làm thay đổi kết quả kinh doanh 2019-2020 của Hoàng Anh Gia Lai nhưng khiến vốn chủ sở hữu bị mất đi 1/3.

SD7: Điều chỉnh hồi tố tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2013 thêm 12,6 tỷ

SD7: Điều chỉnh hồi tố tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2013 thêm 12,6 tỷ

04/09/2014 22:47

Đây là khoản điều chỉnh số cổ tức phải trả năm 2011 do Công ty mẹ chưa chốt quyền chi trả.

PTSC điều chỉnh hồi tố tăng lợi nhuận 2012 lên 88 tỷ đồng

PTSC điều chỉnh hồi tố tăng lợi nhuận 2012 lên 88 tỷ đồng

02/04/2014 22:54

Báo cáo kiểm toán 2012 của PTSC do Deloitte thực hiện.

CTCP Chương Dương điều chỉnh hồi tố giảm 61% lợi nhuận 2012

CTCP Chương Dương điều chỉnh hồi tố giảm 61% lợi nhuận 2012

27/11/2013 23:46

Kết quả kinh doanh 2012 giảm sút, chỉ còn 953 triệu đồng so với 2,5 tỷ đồng LNST trước đó.

Trở lên trên