MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SD7: Điều chỉnh hồi tố tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2013 thêm 12,6 tỷ

04-09-2014 - 22:47 PM | Doanh nghiệp

Đây là khoản điều chỉnh số cổ tức phải trả năm 2011 do Công ty mẹ chưa chốt quyền chi trả.

CTCP Sông Đà 7 (mã: SD7) công bố thông tin về việc điều chỉnh hồi tố một số chỉ tiêu của BCTC năm 2013 và năm 2012.

Theo đó, trên Bảng cân đối kế toán năm 2012, tại ngày 31/12/2012, các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác điều chỉnh giảm 12,6 tỷ từ 108,3 tỷ xuống còn 95,7 tỷ. Tương ứng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 12,6 tỷ từ 580 triệu lên 12 tỷ.

Trên Bảng cân đối kế toán năm 2013, tại ngày 31/12/2013, các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác điều chỉnh giảm 12,6 tỷ từ 133,8 tỷ xuống 121,2 tỷ. Tương ứng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối điều chỉnh tăng 12,6 tỷ từ 4,4 tỷ lên 17 tỷ.

Đây là khoản điều chỉnh số cổ tức phải trả năm 2011 do Công ty mẹ chưa chốt quyền chi trả. 

Mai Linh

trangntm

HNX

Trở lên trên