MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Độ tuổi tuyển dụng viên chức?

16-06-2020 - 08:50 AM | Xã hội

Luật chỉ quy định độ tuổi tối thiểu để đăng ký dự tuyển viên chức mà không quy định độ tuổi tối đa. Trường hợp giới hạn độ tuổi tối đa trong tuyển dụng viên chức là trái với quy định pháp luật hiện hành

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển (theo đ iều 23 Luật Viên chức năm 2010 ). Theo đó, việc tuyển dụng viên chức căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên (đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn nhưng phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật); Có đơn đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm; Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

 Độ tuổi tuyển dụng viên chức?  - Ảnh 1.

Dù là thi tuyển hay xét tuyển viên chức thì đều không giới hạn độ tuổi tối đa

Ngoài các điều kiện trên, người đăng ký dự tuyển cần đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái quy định của pháp luật.

Theo đó, Luật chỉ quy định độ tuổi tối thiểu để đăng ký dự tuyển viên chức mà không quy định độ tuổi tối đa. Như vậy, trường hợp thỏa mãn các điều kiện dự tuyển nêu trên thì được đăng ký thi tuyển hoặc xét tuyển. Trường hợp giới hạn độ tuổi tối đa trong tuyển dụng viên chức là trái với quy định pháp luật hiện hành.

Điều kiện tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng. Công văn số 5378/BNV-CBCC năm 2019 của Bộ Nội vụ nêu rõ, đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách là: Giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập; Đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng BHXH bắt buộc làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31-12-2015; Trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được xem xét tiếp nhận giáo viên hợp đồng vào viên chức không qua thi tuyển.

Do đó, dù là thi tuyển hay xét tuyển viên chức thì đều không giới hạn độ tuổi tối đa

Theo H.Lê

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên