MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp casino không tố giác tài trợ khủng bố sẽ bị phạt 100 triệu đồng

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi có thưởng sẽ bị phạt tới 100 triệu đồng nếu có vi phạm quy định phòng, chống rửa tiền; vi phạm quy định về phòng, chống khủng bố.

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng để lấy ý kiến các bên liên quan.

Theo dự thảo, lĩnh vực trò chơi có thưởng bao gồm hoạt động kinh doanh đặt cược, kinh doanh casino và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính đã đề xuất mức xử phạt các doanh nghiệp, tổ chức về hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực trò chơi có thưởng. Theo đó, cơ quan soạn thảo đề xuất phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Không báo cáo các giao dịch lớn, giao dịch đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; không ban hành và tuân thủ quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền; không ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới theo quy định tại Điều 15 Luật Phòng, chống rửa tiền; không xây dựng quy định phân loại khách hàng, không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất mức phạt tiền từ 90 đến 100 triệu đồng trong lĩnh vực trò chơi có thưởng nếu không áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản khi có quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; không xây dựng và ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền.

Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực trò chơi có thưởng cũng sẽ bị xử phạt từ 90 đến 100 triệu đồng nếu không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền; Cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền;

Trong trường hợp doanh nghiệp không cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cũng sẽ bị xử phạt tới 100 triệu đồng.

Đối với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống khủng bố, Bộ Tài chính đề xuất mức phạt từ 90 đến 100 triệu đồng nếu không tố giác tài trợ khủng bố.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề xuất hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh từ 3 tháng đến 6 tháng đối với hành vi vi phạm về phòng chống rửa tiền.

Bộ Tài chính cho biết theo Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020, trong đó giao Bộ Tài chính nghiên cứu bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố vào các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực liên quan.

Do đó, để bảo đảm phù hợp pháp luật về phòng, chống rửa tiền, pháp luật phòng, chống khủng bố và bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong lĩnh vực trò chơi có thưởng, Dự thảo Nghị định quy định một mục về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và phòng, chống tài trợ khủng bố trong lĩnh vực trò chơi có thưởng.

Theo Minh Chiến

Người lao động

Trở lên trên