MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp kinh doanh hàng mã duy nhất trên sàn: Lợi nhuận lũy kế 3 quý đầu năm tài chính tăng 70% so với cùng kỳ, EPS trên 7.200 đồng

Doanh nghiệp kinh doanh hàng mã duy nhất trên sàn: Lợi nhuận lũy kế 3 quý đầu năm tài chính tăng 70% so với cùng kỳ, EPS trên 7.200 đồng

Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

CTCP Nông lâm sản thực phẩm Yên Bái (mã chứng khoán CAP) công bố báo cáo tài chính quý 3 năm tài chính 2020-2021 (năm tài chính của công ty bắt đầu từ 1/10 và kết thúc vào 30/9 năm sau).

Chỉ tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt gần 73,5 tỷ đồng, giảm 24,4% so với cùng kỳ, trong khi tỷ lệ giảm chi phí vốn sâu hơn, nên lợi nhuận gộp thu về đạt hơn 16 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Trừ các loại chi phí phát sinh, quý 3 Nông sản Thực phẩm Yên Bái lãi sau thuế 8 tỷ đồng, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm trước đó.

Lũy kế 9 tháng đầu năm tài chính, doanh thu công ty đạt 340 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Nhờ chi phí, đặc biệt là chi phí vốn giảm dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng 70% lên gần 38 tỷ đồng. EPS đạt 7.238 đồng.

Doanh nghiệp kinh doanh hàng mã duy nhất trên sàn: Lợi nhuận lũy kế 3 quý đầu năm tài chính tăng 70% so với cùng kỳ, EPS trên 7.200 đồng - Ảnh 1.

Nông sản thực phẩm Yên Bái được biết đến là doanh nghiệp kinh doanh vàng mã duy nhất có cổ phiếu đang giao dịch trên sàn chứng khoán. Giá cổ phiếu CAP cũng đã tăng mạnh từ đầu năm, hiện duy trì giao dịch ở vùng giá cao 64.000 đồng/cổ phiếu – tăng 78% so với thời điểm đầu năm.

Cơ cấu doanh thu của công ty theo khu vực, năm tài chính vừa qua bán hàng nội địa đạt 257 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 75% tổng doanh thu. Còn lại là hàng xuất khẩu.

Về cơ cấu doanh thu theo sản phẩm, ngoài vàng mã, Nông sản thực phẩm Yên Bái còn có các mặt hàng về giấy như giấy đế, giấy lê, ván, bóc rác ván; ngoài ra còn có tinh bột sắn và tinh dầu quế. Trong đó tinh bột sắn vẫn là mặt hàng mang về phần lớn doanh thu với 187 tỷ đồng, chiếm khoảng 55% tổng doanh thu.

Tiếp đó là giấy đế đạt 97 tỷ đồng doanh thu, chiếm trên 28% tổng doanh thu. Vàng mã được nhắc đến nhiều, doanh thu mảng này 9 tháng đầu năm 2020-2021 đạt 51 tỷ đồng, đóng góp 15% vào doanh thu.

Doanh nghiệp kinh doanh hàng mã duy nhất trên sàn: Lợi nhuận lũy kế 3 quý đầu năm tài chính tăng 70% so với cùng kỳ, EPS trên 7.200 đồng - Ảnh 2.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh, năm 2020-2021 Nông sản thực phẩm Yên Bái đặt mục tiêu sản xuất và tiêu thụ 18.000 tấn giấy đế, 6.000 tấn vàng mã, 30.000 tấn tinh bột sắn, 6.000 tấn bã sắn khô và 12,5 tấn tinh dầu quế.

Năm tài chính 2020-2021 Nông sản thực phẩm Yên Bái đặt mục tiêu đạt 450 tỷ đồng doanh thu, và lãi sau thuế ít nhất 37 tỷ đồng. Như vậy kết thúc 2 quý đầu năm, công ty đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Mai Nguyễn

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên