MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 Thành viên HĐQT Đô thị Long Giang từ nhiệm trước thềm ĐHCĐ

16-04-2014 - 15:45 PM | Doanh nghiệp

Theo kế hoạch, ĐHCĐ thường niên 2014 của công ty sẽ được tổ chức ngày 18/4/2014.


CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL) công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt.

Theo đó, ông Trần Ngọc Tuấn và bà Lã Thị Minh Phương, vì lý do cá nhân không thể đảm nhận vị trí Thành viên HĐQT nên đã gửi đơn xin từ nhiệm từ ngày 18/4/2014. Đó cũng là ngày công ty dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014.

Như vậy, tại phiên ĐHCĐ thường niên năm nay, công ty sẽ tổ chức bầu bổ sung và thay thế 2 vị trí nói trên.

Ông Trần Ngọc Tuấn giữ chức vụ thành viên HĐQT LGL từ năm 2017, tính đến nay khoảng 7 năm.

Sau khi 2 thành viên từ nhiệm, HĐQT Đô thị Long Giang hiện còn 3 thành viên, trong đó ông Lê Hà Giang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT.

Cổ phiếu LGL hiện đang bị HSX đưa vào diện cảnh báo do kết quả kinh doanh thua lỗ năm 2013 và lỗ lũy kế đến cuối năm 2013 trên 28 tỷ đồng.

Minh Thư

thunm

HSX

Trở lên trên