MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

BDB, BHV: Báo lỗ quý I/2014

19-04-2014 - 16:15 PM | Doanh nghiệp

BDB, BHV: Báo lỗ quý I/2014

Quý I/2014 BHV lỗ 716 triệu đồng trong khi quý I/2013 lỗ 4,56 tỷ đồng

Công ty cổ phần sách và thiết bị Bình Định (BDB) thông báo kết quả kinh doanh quý I/2014

Quý I/2014 doanh thu thuần của BDB đạt 2,17 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu quý I/2014 tăng hơn so với cùng kỳ quý I/2013 nên dẫn đến quý I/2014 lỗ 68 triệu đồng.

Trong kỳ chi phí bán hàng giảm 16% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

----------------------------------------------------------

Công ty cổ phầnVilacera Bá Hiến (BHV) thông báo kết quả kinh doanh quý I/2014

Doanh thu thuần quý I/2014 BHV đạt 8,99 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ là 3%. Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần là 85% cùng kỳ là 120% nên dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 1,28 tỷ đồng trong khi cùng kỳ quý I/2013 lợi nhuận gộp âm 1,17 tỷ đồng.

Trong kỳ, các khoản chi phi tài chính chủ yếu là chi phí lãi vay giảm 24%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 45% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, quý I/2014 BHV lỗ 716 triệu đồng trong khi quý I/2013 lỗ 4,56 tỷ đồng

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý I/2014

Quý I/2013

Thay đổi

Doanh thu thuần

8.99

8.71

3.21%

Giá vốn

7.72

10.51

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

85.87%

120.67%

 

LN gộp

1.28

-1.17

 

Chi phí tài chính

0.78

1.03

-24.27%

Chi phí bán hàng

0.52

0.52

0.00%

Chi phí quản lý DN

0.62

1.13

-45.13%

LNTT

-0.72

-4.56

 

LNST

-0.72

-4.56

 

Anh Tân

cucpth

Theo Trí thức trẻ/BDB/HNX

Trở lên trên