MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

BED đặt kế hoạch kinh doanh 2015 thấp hơn năm 2014

15-12-2014 - 10:14 AM | Doanh nghiệp

BED đặt kế hoạch kinh doanh 2015 thấp hơn năm 2014

HĐQT đặt kế hoạch doanh thu thuần 2015 là 63 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 4 tỷ và tỷ lệ cổ tức 11,2%

CTCP Sách và thiết bị trường học Đà Nẵng (mã: BED) công bố Nghị quyết của HĐQT về kết quả ước thực hiện năm 2014 và dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Theo đó, HĐQT đã thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 trình Đại hội cổ đông thông qua như sau:

  • Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng
  • Doanh thu thuần: 63 tỷ đồng
  • Lợi nhuận trước thuế: 5,157 tỷ
  • Lợi nhuận sau thuế: 4,022 tỷ
  • Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ: 11,2%
  •   Phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

- Trả thù lao HĐQT, BKS: 67 triệu đồng

- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%): 198 triệu

- Trích quỹ đầu tư phát triển (5%): 198 triệu

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%): 198 triệu

- Trả cổ tức: 3,361 tỷ

Như vậy, các chỉ tiêu kinh doanh như kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ cổ tức của BED trong năm 2015 đều giảm so với kế hoạch năm 2014 (doanh thu 70 tỷ, lợi nhuận sau thuế 4,33 tỷ và tỷ lệ cổ tức 12%)

9 tháng đầu năm 2014, BED đạt 51,6 tỷ đồng doanh thu thuần – giảm 12% so với cùng kỳ và 1,8 tỷ lợi nhuận sau thuế - giảm 30,3% so với 9 tháng đầu năm 2013.Theo công ty, doanh thu của quý 3 nói riêng sụt giảm là do công ty ngừng hoạt động nhà sách Sông Hàn và nhà sách Sơn Trà tại thành phố Đà Nẵng và một số đơn vị thuê mặt bằng, văn phòng đã thanh lý hợp đồng. Bên cạnh đó, sức mua của người tiêu dùng cũng giảm rõ rệt qua hoạt động bán lẻ.

Mai Linh

trangminh

Theo Trí thức trẻ

Trở lên trên