MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BMI: Quý 2, công ty mẹ lãi ròng 18 tỷ đồng, bằng một nửa cùng kỳ

23-07-2013 - 22:40 PM | Doanh nghiệp

So với đầu năm 2013, BMI đã trích lập phải thu khó đòi thêm hơn 20 tỷ đồng. Khoản trích lập tính đến cuối quý 2 đạt gần 154 tỷ đồng.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2013 của công ty mẹ. 

Doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm quý 2 xấp xỉ cùng kỳ 2012, đạt 466 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi trực tiếp cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 4,6% khiến lãi gộp trong kỳ của BMI giảm gần 14% so với quý 2/2012. Trích lập dự phòng phải thu khó đòi gần 20 tỷ đồng, BMI lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm 1,2 tỷ đồng. Cùng kỳ 2012, hoạt động này vẫn mang lại khoản lãi 4,66 tỷ đồng cho BMI.

Hoạt động tài chính cũng không khá khẩm hơn khi lợi nhuận thu được giảm tới 45,8%, chỉ còn 17,4 tỷ đồng. 

Kết quả quý 2 BMI báo lãi 18 tỷ đồng, chưa bằng một nửa lợi nhuận quý 2/2012. Lũy kế 6 tháng, BMI lãi ròng 40,6 tỷ đồng, giảm 34% so với 6 tháng đầu năm 2012. 

Trong cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2012, đại diện BMI cho biết tổng cộng trong năm 2013 công ty có thể trích lập dự phòng 121 tỷ đồng. Khoản nợ khó đòi của ngành hàng hải từ năm 2007 đến nay cũng rất cao và BI đang xử lý. 

So với đầu năm 2013, BMI đã trích lập phải thu khó đòi thêm hơn 20 tỷ đồng. Khoản trích lập tính đến cuối quý 2 đạt gần 154 tỷ đồng. 

Các chỉ tiêu kinh doanh chính của BMI như sau:

thunm

Trí Thức Trẻ/HSX

Trở lên trên