MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cao su Đồng Phú: Giá cao su tăng nhẹ, 8 tháng lãi gộp 254 tỷ đồng

22-09-2014 - 15:59 PM | Doanh nghiệp

Giá bán cao su bình quân tháng 8 là 41,1 triệu đồng/tấn – cao hơn so với mức giá bình quân 40,6 triệu đồng/tấn của tháng 7 nhưng giảm 23% so với cùng kỳ.

CTCP Cao su Đồng Phú (mã: DPR) công bố báo cáo hoạt động kinh doanh tháng 8/2014.

Theo đó, tháng 8/2014, công ty khai thác được 1.712,6 tấn mủ cao su, nâng tổng sản lượng khai thác 8 tháng đầu năm lên 8.519 tỷ - giảm nhẹ so với cùng kỳ và bằng 56,2% kế hoạch. Trong khi đó, sản lượng thu mua tính đến cuối tháng 8 đã đạt 2.593 tấn – tăng 78,7% so với cùng kỳ và đạt 64,8% kế hoạch.

Sản lượng cao su chế biến cũng đã đạt 11.528 tấn – tăng 2,4%, bằng 60,7% kế hoạch.

Trong tháng 8, công ty cũng cho biết đã tiêu thụ được 1.564,2 tấn mủ cao su trong đó xuất khẩu 720,5 tấn và tiêu thụ nội địa 843,7 tấn. 8 tháng đầu năm, DPR tiêu thụ được 9.684 tấn mủ cao su - giảm nhẹ so với cùng kỳ. Sản lượng tồn kho cuối kỳ là 3.443,7 tỷ.

Giá bán cao su bình quân tháng 8 là 41,1 triệu đồng/tấn – cao hơn so với mức giá bình quân 40,6 triệu đồng/tấn của tháng 7 nhưng giảm 23% so với cùng kỳ.

Với những yếu tố đó, doanh thu tháng 8 của công ty đạt gần 106,5 tỷ đồng. 8 tháng đầu năm 2014, doanh thu của DPR gần 543 tỷ đồng – giảm 1,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 53,5% kế hoạch. Trong đó, doanh thu từ mủ cao su là 426 tỷ. Lợi nhuận gộp 8 tháng đạt 253,7 tỷ.

Mai Linh

trangntm

Tài chính Plus/DPR

Trở lên trên