MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cao su Thống nhất: Điều chỉnh giảm mạnh kế hoạch kinh doanh 2014

16-07-2014 - 07:40 AM | Doanh nghiệp

Mặc dù đã đưa ra một kế hoạch khá thận trọng, giảm sâu so với thực hiện năm 2013 nhưng TNC vẫn điều chỉnh giảm mục tiêu lợi nhuận xuống thấp hơn nữa.

Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (mã CK: TNC) công bố điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh năm 2014.

Mặc dù đã đưa ra một kế hoạch khá thận trọng, giảm sâu so với thực hiện năm 2013 nhưng tại phiên họp HĐQT ngày 14/07, TNC đã buộc phải điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh năm 2014. Theo đó, hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đều được công ty cắt giảm mạnh.

+ Sản lượng DRC giảm xuống 1.167 tấn thay cho kế hoạch 1.460 tấn tương đương mức giảm 20%.

+ Doanh thu giảm xuống gần 93,3 tỷ đồng thay cho kế hoạch 119 tỷ đồng tương đương mức giảm 22%.

+ Lợi nhuận giảm xuống 15 tỷ đồng thay cho kế hoạch lãi 27 tỷ đồng tương đương mức giảm 44%.

+ Cổ tức cũng giảm xuống còn 5% thay cho tỷ lệ 8% đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua.

Trước đó, tại phiên họp HĐQT ngày 24/06, TNC công bố kết quả kinh doanh ước tính 6 tháng đầu năm 2014 với 46 tỷ đồng doanh thu và 10 tỷ đồng LNTT tương đương hoàn thành 39% và 37% so với kế hoạch kinh doanh cũ.

Như vậy với kế hoạch mới này tỷ lệ hoàn thành kế hoạch của TNC sẽ ở mức cao hơn với 49% kế hoạch doanh thu và 67% kế hoạch lợi nhuận.

Nghị quyết HĐQT

Minh Ngọc

thanhtu

HSX

Trở lên trên