TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Chế tạo bơm Hải Dương chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 20% và họp ĐHCĐ

09-02-2014 - 09:18 AM | Doanh nghiệp

Chế tạo bơm Hải Dương chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 20% và họp ĐHCĐ

01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng cổ tức.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (CTB)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2014

1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20/03/2014

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Trường Thành, địa chỉ số 02, đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương

- Nội dung đại hội:

+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2014

+ Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 và một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

2. Tạm ứng cổ tức bằng tiền cho niên độ tài chính 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 10/03/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên