MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ đông NGC sắp được nhận cổ phiếu thưởng 3:2 và cổ tức bằng tiền 10%

16-03-2015 - 11:51 AM | Doanh nghiệp

Được biết, năm 2014 công ty báo lãi sau thuế 9,9 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lãi 2,76 tỷ đồng cùng kỳ năm 2013. Với mức lãi này, công ty đã vượt xa kế hoạch LNST 3,21 tỷ đồng mà ĐHCĐ giao phó.

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (NGC) vừa công bố nghị quyết HĐQT ngày 13/3/2015.

HĐQT công ty đã thông qua chủ trương trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông năm 2014 tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến là 6/4/2015 và thời gian thanh toán là 1/4/2015.

Đồng thời, NGC cũng thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3:2 tức mỗi cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng cùng ngày với ngày chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt.

Được biết, năm 2014 công ty báo lãi sau thuế 9,9 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lãi 2,76 tỷ đồng cùng kỳ năm 2013. Với mức lãi này, công ty đã vượt xa kế hoạch LNST 3,21 tỷ đồng mà ĐHCĐ giao phó.

Hải An

Thanh Hương

Tài chính Plus

Trở lên trên