MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Comeco và Sonadezi Long Thành: Lợi nhuận năm 2013 vượt kế hoạch

22-01-2014 - 07:48 AM | Doanh nghiệp

Đầu năm 2013, COM đặt kế hoạch 5.100 tỷ doanh thu và 25 tỷ lợi nhuận sau thuế. Với kết quả này, COM đã hoàn thành cả kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COM) đã công bố Báo cáo tài chính quý IV/2013.

Doanh thu thuần quý IV/2013 tăng 5,1% so với cùng kỳ, đạt 1.401 tỷ. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu gần như không đổi nên lợi nhuận gộp giảm nhẹ 0,5% và đạt 39,4 tỷ.

Khoản chi phí lớn nhất là chi phí bán hàng đã tăng tới 19,6%. Quý này, doanh nghiệp lại không được hoàn nhập 13,6 tỷ chi phí tài chính như năm trước. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế quý IV/2013 chỉ được 6,2 tỷ - giảm 27,7% so với cùng kỳ.

Kết quả cả năm khá tương đồng với kết quả quý IV. Doanh thu cả năm cũng tăng nhẹ 5,5% và đạt 5230,7 tỷ. Giá vốn ổn định ở mức 97% so với doanh thu và lợi nhuận gộp đạt 154,3 tỷ. Chi phí tài chính tăng rất mạnh cùng với chi phí bán hàng nên lợi nhuận sau thuế cả năm 2013 của COM còn được 25,5 tỷ - tăng 4,1% so với 2012.

Đầu năm 2013, COM đặt kế hoạch 5.100 tỷ doanh thu và 25 tỷ lợi nhuận sau thuế. Với kết quả này, COM đã vượt 2,5% kế hoạch doanh thu và vượt 2% kế hoạch lợi nhuận. EPS 2013 là 1.857 đồng.

....................................................

Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành (SZL) đã công bố Báo cáo tài chính quý IV/2013.

Doanh thu thuần quý IV/2013 tăng 7,8% so với cùng kỳ, đạt 37,1 tỷ. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu tăng đột biến lên 84,1% từ mức 65,1% của quý IV năm trước nên lợi nhuận gộp giảm tới 51% và chỉ còn 5,9 tỷ.

Doanh  thu tài chính giảm mạnh trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24,3%. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế quý IV/2013 chỉ còn vỏn vẹn 2,2 tỷ  - giảm 85,2% so với cùng kỳ.

Doanh thu cả năm tăng 18,8% và đạt 153,2 tỷ. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu tăng lên 77,3% trong khi năm 2012 là 74,9%. Tuy vậy lợi nhuận gộp vẫn tăng 7,5% lên 34,8 tỷ. Chi phí quản lý doanh nghiệp là khoản chi phí lớn nhất và mức tăng 10,3% của chi phí này đã khiến cho lợi nhuận trước thuế chỉ còn 47,9 tỷ. Lợi nhuận sau thuế cả năm 2013 của SZL là 38,6 tỷ - giảm 15,5% so với 2012. Theo đó, EPS 2013 đạt 2.124 đồng.

Đầu năm 2013, SZL đặt kế hoạch 160 tỷ doanh thu và 25 tỷ lợi nhuận trước thuế. Với kết quả này, SZL chỉ hoàn thành 95% kế hoạch doanh thu nhưng đã vượt kế hoạch lợi nhuận tới 95%.

Hà Phương

trangntm

HSX

Trở lên trên