MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công nghệ cao Traphaco chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 20%

22-03-2015 - 10:00 AM | Doanh nghiệp

01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng cổ tức.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco (CNC)

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

Thời gian thanh toán: 20/04/2015

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco.

Tài chính Plus/VSD

Trở lên trên