MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty vàng Bồng Miêu không được phép sử dụng hóa đơn bán lẻ

10-09-2015 - 15:39 PM | Doanh nghiệp

Tổng cục Thuế vừa có công văn (số 3620/TCT-QLN) thông báo dừng việc cho phép Công ty TNHH khai thác Vàng Bồng Miêu sử dụng hóa đơn bán lẻ cho từng lần bán sản phẩm.

Công văn của Tổng cục Thuế nêu rõ: Theo đề nghị của Công ty TNHH khai thác Vàng Bồng Miêu, kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Nam và công văn của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3289/TCT-QLN cho phép công ty này sử dụng hóa đơn bán lẻ cho từng lần bán sản phẩm, để tạo điều kiện cho công ty thanh toán tiền lương công nhân và nộp NSNN.

Theo đó, cơ quan thuế sẽ thông báo từng hóa đơn có giá trị sử dụng cho Công ty TNHH khai thác Vàng Bồng Miêu (Công ty Vàng Bồng Miêu) nếu đáp ứng một số điều kiện: Lập văn bản cam kết thực hiện nộp đầy đủ các nghĩa vụ thuế phát sinh từng lần bán hàng; Xác định số tiền nợ thuế đến 31/7/2015 sẽ nộp cho mỗi lần xuất hóa đơn và thời hạn nộp hết số tiền nợ này.

Đồng thời Cục Thuế Quảng Nam giám sát việc này, tránh việc lạm dụng xuất hóa đơn. Trường hợp công ty này vi phạm cam kết, Cục Thuế Quảng Nam thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng ngay thời điểm có vi phạm.

Mặc dù các điều kiện rõ ràng như vậy, tuy nhiên theo Tổng cục Thuế, đến nay Công ty Vàng Bồng Miêu vẫn chưa đáp ứng. Cục Thuế Quảng Nam cũng chưa thông báo hóa đơn có giá trị sử dụng cho công ty.

Vì vậy, để đảm bảo thực hiện nghiêm minh các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật, Tổng cục Thuế thông báo dừng thực hiện công văn 3289 (với các nội dung nêu trên). Cục Thuế Quảng Nam tiếp tục thực hiện quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng của công ty, để thu hồi nợ cho NSNN.

Tổng cục Thuế cũng kiến nghị của UBND tỉnh chỉ đạo Cục Thuế Quảng Nam phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn; các cơ quan thuế các cấp tiến hành xác minh đầy đủ thông tin để chuẩn bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế ở mức độ cao hơn.

 

Theo L.T

Thời báo ngân hàng

Trở lên trên