MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ĐHCĐ Bảo hiểm MIC: Đặt chỉ tiêu 900 tỷ đồng doanh thu năm 2014

08-05-2014 - 13:01 PM | Doanh nghiệp

Doanh thu bảo hiểm năm 2014 dự kiến 800 tỷ tăng trưởng khoảng 11,5%, lợi nhuận trước thuế 60 tỷ, chia cổ tức 7%.

Sáng 8/5, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (viết tắt MIC-BMQC) đã tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. Các cổ đông của MIC đã biểu quyết thông qua các kế hoạch sản xuất kinh doanh, kết quả kinh doanh của công ty.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 của ông Tổng Giám đốc, doanh thu đạt 828 tỷ đồng hoàn thành 127% kế hoạch tương ứng tăng trưởng 44% so với năm 2012. Đây là mức doanh thu tăng trưởng cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Kiểm soát bồi thường ở mức dưới 35%. Lợi nhuận đạt 41,6 tỷ đồng tăng 28% so với 2012, mức lợi nhuận này không đạt được kế hoạch đề ra trong năm nhưng cũng là nổ lực của công ty trong điều kiện kinh tế khó khăn.

Ngoài ra nguyên nhân không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận là do doanh thu tăng trưởng cao nên phải trích lập quỹ dự phòng nghiệp vụ cao theo quy định của Bộ Tài chính. Năm 2013 MIC đã trích lập 377 tỷ đồng quỹ dự phòng nghiệp vụ. Bên cạnh đó vốn đầu tư vào các dự án BĐS tạm thời chưa tạo ra lợi nhuận.

Đạt được kết quả kinh doanh tốt này là do năm 2013 công ty tiếp tục tái có cấu, mở rộng mạng lưới, phát triển bền vững.

Năm 2014, MIC dự kiến đạt tổng doanh thu 900 tỷ, doanh thu bảo hiểm 800 tỷ tăng trưởng khoảng 11,5%, lợi nhuận trước thuế 60 tỷ, chia cổ tức 7%  bằng mức cổ tức năm 2013. Năm 2014 MIC dự kiến tăng thêm nhân sự trên toàn hệ thống từ 719 nhân sự lên khoảng 900 nhân sự tăng 25%.

Để thực hiện nhiệm vụ này, MIC dự kiến tăng năng lực tài chính, triển khai kế hoạch kinh doanh tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ lên tối đa 800 tỷ đồng.

Theo phương án MIC sẽ phát hành cổ phần phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cp, số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể cho mỗi đối tượng MIC trình cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án, giá chào bán, xử lý cổ phiếu lẻ.... Thời điểm phát hành dự kiến là thời điểm được UBCKNN cấp giấy phép.

MIC cũng dự kiến sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán vào cuối năm nay,

Gia Hân

thuatvk

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên