MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ĐHCĐ bất thường của KSD thất bại do chỉ chưa đầy 26% dự họp

30-08-2014 - 16:00 PM | Doanh nghiệp

Theo quy định hiện hành, ĐHCĐ không đủ điều kiện tiến hành.

Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (KSD) vừa công bố thông tin về đại hội cổ đông bất thường.

Theo đó, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp ĐHCĐ bất thường của công ty là 1.011 đại biểu, sở hữu và đại diện cho tổng số 12 triệu cổ phần tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết. Tuy nhiên, tổng số cổ đông thực tế dự họp vào ĐHCĐ bất thường ngày 29/8 là 14 đại biểu sở hữu hoặc đại diện cho 3,1 triệu cổ phần tương đương 25,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định hiện hành, ĐHCĐ không đủ điều kiện tiến hành.

thanhhuong

HNX

Trở lên trên