MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng chuẩn bị trả cổ tức đợt 3/2014, tỷ lệ 35%

29-05-2015 - 23:00 PM | Doanh nghiệp

Ngày đăng ký cuối cùng là 11/06/2015, ngày thanh toán là 26/06/2015.

Theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng sẽ thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 35% (3.500 đồng/cp). Ngày đăng ký cuối cùng là 11/06/2015, ngày thanh toán là 26/06/2015.

Đại hội cổ đông thường niên 2015 vừa qua của MAS đã thông qua việc trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 115%. Đợt 1/2014 và đợt 2/2014 với tỷ lệ 40% đã được trả trước đó.

ĐHCĐ đã ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng và thực hiện việc chi trả tạm ứng giữa kỳ tại các thời điểm thích hợp trong năm 2015. Mức tạm ứng không vượt quá kế hoạch lợi nhuận năm 2015 (tức 24,1 tỷ đồng).

Hà Phương

Trí Thức Trẻ/VSD

Trở lên trên