MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đô Thị Long Giang: Chủ trương thoái bớt vốn tại 2 công ty con

07-09-2014 - 10:10 AM | Doanh nghiệp

Sau khi giảm tỷ lệ sở hữu, các công ty con trở thành công ty liên kết.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL) công bố thông tin về chủ trương giảm tỷ lệ sở hữu tại các công ty con. Sau khi giảm, các công ty con sau đây trở thành công ty liên kết.

- CTCP Long Giang Hà Nội: Giảm từ 1,35 triệu cổ phiếu (90% vốn điều lệ) xuống còn 720 nghìn cổ phiếu (48%).

- CTCP Long Giang Sài Gòn: Giảm từ 2,25 triệu cổ phiếu (75% vốn điều lệ) xuống còn 1,17 triệu cổ phiếu (48%).

Các khoản đầu tư vào các công ty con nói trên đều được LGL ghi nhận theo mệnh giá. Ngoài Long Giang Hà Nội và Long Giang Sài Gòn, LGL còn đầu tư vào công ty con là CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xuân Thủy với giá trị 30 tỷ đồng, tương đương 2,56 triệu cổ phần nắm giữ (64% vốn điều lệ công ty con).

6 tháng đầu năm, theo báo cáo soát xét bán niên, LGL lãi ròng gần 11 tỷ đồng, tăng đáng kể so với kết quả lỗ 41 tỷ đồng cùng kỳ 2013. Tuy nhiên, so với báo cáo công ty tự lập, lợi nhuận của LGL đã sút giảm hơn 4 tỷ đồng.

Hoàng Lan

thunm

LGL

Trở lên trên