MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dược phẩm Hà Tây: Năm 2015 đạt 51 tỷ đồng LNTT, vượt 123% kế hoạch năm

15-02-2016 - 07:13 AM | Doanh nghiệp

Tình riêng quý 4/2015, Dược phẩm Hà Tây đạt 19 tỷ đồng LNTT, gấp 2,5 lần cùng kỳ 2014.

CTCP Dược phẩm Hà Tây (mã chứng khoán DHT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2015.

Lợi nhuận sau thuế quý 4 gấp gần 2,5 lần cùng kỳ. Nguyên nhân do doanh thu tăng 14% trong khi giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ 10%, không tương ứng với mức tăng doanh thu, do vậy lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 45,2 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm, Dược phẩm Hà Tây đạt 940 tỷ đồng doanh thu, tăng 15% so với năm 2014, bên cạnh đó doanh thu tài chính cũng tăng 3 tỷ đồng tương ứng mức tăng 62% nên cả năm công ty đạt 51,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 40,5 tỷ đồng. Lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 36,78 tỷ đồng. EPS đạt 5.469 đồng.

Lượng hàng tồn kho công ty thời điểm cuối năm 2015 là 221 tỷ đồng, tăng gần 70 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó chủ yếu tồn kho dưới dạng hàng hóa (135 tỷ đồng); Nguyên vật liệu tồn hơn 85 tỷ đồng.

Năm 2015, Đại hội cổ đông giao phó cho công ty chỉ tiêu doanh thu 780 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 23 tỷ đồng. Như vậy, Dược phẩm Hà Tây đã vượt 21% kế hoạch doanh thu và vượt đến 123% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Mai Nguyễn

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên