MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

JVC, LGL: Lợi nhuận sau thuế quý I/2014 tăng mạnh

16-05-2014 - 07:57 AM | Doanh nghiệp

Tại thời điểm 31/3/2014, hàng tồn kho của doanh nghiệp đã tăng 26% tương đương với 118,7 tỷ. Giá trị lớn nhất thuộc về hàng hóa tồn kho là 541 tỷ - tăng 20,6% tương đương 92,3 tỷ.

Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã CK: JVC) công bố BCTC quý I/2014.

Do một số dự án cuối năm 2013 chưa triển khai đã được thực hiện vào đầu năm nay nên doanh thu quý I/2014 của JVC tăng 51% lên 125,5 tỷ. Trong đó, doanh thu từ hoạt động bán hàng hóa đạt 96,4 tỷ - tăng 51% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động liên kết với các bệnh viện đạt 28 tỷ - tăng 59%.

Tuy nhiên, do giá vốn tăng mạnh hơn nên lợi nhuận gộp chỉ còn tăng 13,7% lên mức 32,2 tỷ. Các khoản chi phí chính không thay đổi đáng kể so với cùng kỳ. Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý I/2014 của JVC đạt hơn 11 tỷ - tăng 56,6%.

Tại thời điểm 31/3/2014, hàng tồn kho của doanh nghiệp đã tăng 26% tương đương với 118,7 tỷ. Giá trị lớn nhất thuộc về hàng hóa tồn kho là 541 tỷ - tăng 20,6% tương đương 92,3 tỷ.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý I/2014 giảm mạnh so với quý I/2013, còn gần 18 tỷ. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do hàng tồn kho tăng mạnh như đã nói trên. Tuy nhiên, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư chỉ âm 13 tỷ thay vì 65 tỷ như cùng kỳ do JVC giảm chi đầu tư tài sản cố định và cho đơn vị khác vay. Dòng tiền từ hoạt động tài chính cũng chỉ âm 2,5 tỷ.

Do đó, dòng tiền thuần trong kỳ đạt 2,7 tỷ, nâng số dư tiền và tương đương tiền cuối quý I/2014 lên 59,2 tỷ.

........................................

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (Mã CK: LGL) công bố BCTC quý I/2014.

Doanh thu giảm tới 47% còn 14,6 tỷ mặc dù doanh thu lĩnh vực dịch vụ đạt 10,7 tỷ - tức tăng 3,3 tỷ so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn giảm rất mạnh khiến cho tỷ lệ giá vốn/doanh thu chỉ có 29,5% thay vì 74,7% như quý I/2013. Và nhờ vậy, lợi nhuận gộp tăng 48% lên 10,3 tỷ.

Trong khi các chi phí không thay đổi đáng kể thì doanh thu tài chính đã tăng 282% tương đương hơn 5 tỷ. Khoản lỗ từ công ty liên doanh, liên kết là 1,4 tỷ.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của LGL đạt 7,9 tỷ - tăng rất mạnh so với con số 0,2 tỷ cùng kỳ. LNST của cổ đông công ty mẹ là 7,5 tỷ. Với kết quả này, tính đến ngày 31/3/2014, lỗ lũy kế trên bảng CĐKT của doanh nghiệp là 20,6 tỷ. Hiện tại, vốn điều lệ của LGL gần 200 tỷ.

Cổ phiếu LGL vào diện cảnh báo kể từ ngày 17/04/2014 do LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2013 âm.

Hà Phương

trangntm

HSX

Trở lên trên