MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

KSD: Bất ngờ với quyết định chào bán riêng lẻ 5 triệu CP giá 1.500 đồng/CP

13-12-2012 - 20:34 PM | Doanh nghiệp

Với giá chào bán đưa ra, KSD có thể thu được 7,5 tỷ đồng. Mức giá đóng cửa của KSD ngày 13/12/2012 đạt 2.200 đồng, cao hơn 700 đồng/CP so với mức giá chào bán.

Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (KSD) công bố nghị quyết HĐQT ngày 10/12/2012.

Theo đó, HĐQT thống nhất phương án phát hành riêng lẻ đợt 1 năm 2012 với 5 triệu Cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng. Căn cứ giá bình quân của 30 phiên giao dịch gần nhất tính đến 10/12/2012, giá chào bán dự kiến được KSD đưa ra 1.500 đồng/CP.

Đối tác chào bán riêng lẻ được lựa chọn là các nhà đầu tư tổ chức có đủ năng lực tài chính, ưu tiên nhà đầu tư cam kết hỗ trợ công ty trong quản lý, kỹ thuật, tài chính, kinh doanh... Cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ được hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất chào bán.

Việc chào bán sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày UBCKNN chấp thuận việc phát hành riêng lẻ.

Dự kiến vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được công ty sử dụng để thanh toán các khoản nợ đến hạn và/hoặc quá hạn và bổ sung vốn lưu động. 

Với giá chào bán đưa ra, KSD có thể thu được 7,5 tỷ đồng. Mức giá đóng cửa của KSD ngày 13/12/2012 đạt 2.200 đồng, cao hơn 700 đồng/CP so với mức giá chào bán. 
Biến động giá cổ phiếu KSD 1 tháng gần nhất

Minh Thưthunm

HNX

Trở lên trên