MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

KSD: Thông qua kế hoạch tăng vốn lên 342 tỷ, chuyển sang mô hình Công ty đầu tư

10-10-2014 - 14:48 PM | Doanh nghiệp

KSD sẽ tái cấu trúc tổng công ty theo mô hình CÔNG TY ĐẦU TƯ tham gia đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi giá trị từ sản xuất nông nghiệp đến công nghiệp và dịch vụ.

Ngày 09/10/2014, Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (mã CK: KSD) đã tổ chức ĐHCĐ bất thường thông qua các vấn đề về tái cấu trúc công ty.

Tái cấu trúc, hoạt động theo mô hình Công ty đầu tư

KSD sẽ tái cấu trúc tổng công ty theo mô hình CÔNG TY ĐẦU TƯ tham gia đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi giá trị từ sản xuất nông nghiệp đến công nghiệp và dịch vụ.

KSD sẽ thành lập công ty con là Công ty TNHH MTV Xuất Khẩu Đông Nam Á Hamico với vốn điều lệ 80 tỷ đồng (KSD sở hữu 100%), kinh doanh các ngành nghề hiện có trong đăng ký kinh doanh của Tổng công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico.

Ngoài việc đầu tư mua cổ phần CTCP Klinh như phê duyệt của HĐQT với số lượng 1,6 triệu cổ phần trị giá 16 tỷ đồng, tức sở hữu 96.97% Klinh thì với mô hình CÔNG TY ĐẦU TƯ, HĐQT đề xuất việc hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Tiến Đại Phát, với số vốn hợp tác kinh doanh là 200 tỷ đồng. Đây là một công ty đã hoạt động 14 năm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế.

KSD cho biết, việc hợp tác giữa 2 công ty nhằm triển khai 2 dự án: Dự án Tổ hợp nhà ở kết hợp văn phòng cho thuê VIWASEEN (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Dự án Nhà máy sản xuất cửa nhựa lõi thép.

Ngoài ra, KSD cũng chủ trương hợp tác với các đơn vị khác đặc biệt là các đơn vị tham gia vào những Dự án thuộc lĩnh vực Kinh doanh Nông sản, Thiết bị y tế, Buôn bán vàng bạc đá quý...

Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Theo chiến lược mới, HĐQT xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo vốn đầu tư cho các dự án, tự chủ về tài chính, tránh phụ thuộc vào các nguồn vốn vay.

ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch chào bán 22.200.000 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu dưới 2 hình thức phát hành riêng lẻ và phát hành cho cán bộ nhân viên để nâng vốn điều lệ lên 340 tỷ đồng.

Trong đó, KSD sẽ phát hành riêng lẻ 21,6 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư. Trong trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn giá phát hành nêu trên.

Mục đích phát hành riêng lẻ là để cấn trừ công nợ; Tham gia đầu tư, hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi giá trị từ sản xuất nông nghiệp đến công nghiệp và dịch vụ…

Còn lại, KSD sẽ phát hành 600.000 cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Hơn 220 tỷ thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng như sau:

- Cấn trừ công nợ: 16 tỷ đồng.

- Bổ sung vốn lưu động: 6 tỷ đồng

- Hợp tác kinh doanh: 200 tỷ đồng (Cụ thể, hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Tiến Đại Phát để triển khai Dự án Tổ hợp nhà ở kết hợp văn phòng cho thuê VIWASEEN, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội và Dự án Nhà máy sản xuất cửa nhựa lõi thép)

Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh

ĐHCĐ đã thông qua việc đổi tên công ty thành Công ty cổ phần đầu tư DNA và chuyển trụ sở công ty. Trụ sở hiện tại của công ty ở Hà Nam. Hiện KSD vẫn chưa chốt địa chỉ mới. Công ty cũng bổ sung thêm vào ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp thêm 74 ngành nghề mới.

Đồng thời, ĐHCĐ cũng thông qua việc điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 342 tỷ đồng, doanh thu kế hoạch là 180 tỷ và lợi nhuận trước thuế là 10 tỷ.

STT

Nội dung

Kế hoạch 2014 (cũ)

Kế hoạch 2014 (mới)

Kế hoạch 2015

1

Vốn điều lệ

120 tỷ đồng

342 tỷ đồng

342 tỷ đồng

2

Doanh thu

79 tỷ đồng

180 tỷ đồng

300 tỷ đồng

3

Lợi nhuận trước thuế

1.5 tỷ đồng

10 tỷ đồng

30 tỷ đồng

4

Lợi nhuận sau thuế

1.2 tỷ đồng

8 tỷ đồng

24 tỷ đồng


Nghị quyết

Mai Linh

trangntm

KSD

Trở lên trên