MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

May Nhà Bè chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25%

07-03-2016 - 16:45 PM | Doanh nghiệp

Ngày 21/3 tới đây May Nhà Bè sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25%.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần

Mã chứng khoán: MNB

Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2016

Lý do và mục đích:

1/ Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:

Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

Thời gian thực hiện: 06/04/2016.

Địa điểm thực hiện: Số 4 Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.

Nội dung họp: Thông qua những vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

2/ Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền:

Tỷ lệ thực hiện: 25%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

Thời gian thực hiện: 20/04/2016.

Địa điểm thực hiện:

a/ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tổng Công ty vào các ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 20/04/2016 và xuất trình CMND.

PV

VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên