MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

MHC tăng thêm trên 35 tỷ lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán

30-03-2016 - 16:22 PM | Doanh nghiệp

Nguyên nhân chênh lệch tăng lợi nhuận chủ yếu do xác định sai giá gốc khoản đầu tư vào cổ phiếu HAH của Cảng Hải An.

CTCP MHC (mã chứng khoán MHC) vừa công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 cùng bản giải trình.

Theo đó, phần doanh thu hoạt động tài chính trong năm tăng 36,84 tỷ đồng dẫn đến các chỉ tiêu liên quan tăng theo. Nguyên nhân do công ty đã tính nhầm giá trị khoản đầu tư vào cổ phiếu HAH của Cảng Hải An mà công ty đã thoái 50% vốn vào cuối năm 2015. Cụ thể, sau khi thảo luận với đơn vị kiểm toán, MHC đã nhầm phương pháp tính giá vốn của khoản đầu tư này. Do vậy, lợi nhuận sau thuế cả năm ghi tăng thêm 36,84 tỷ đồng từ lợi nhuận khi bán ra cổ phiếu HAH.

Ngoài ra, do công ty tính số lỗ thuế của năm 2009 vào quý 4/2015 trong khi trước đó công ty đã tính số lỗ này. Do vậy, chi phí thuế thu nhập sẽ tăng thêm 1,41 tỷ đồng so với BCTC công ty đã tự lập.


Một số chỉ tiêu thay đổi trước và sau kiểm toán

Một số chỉ tiêu thay đổi trước và sau kiểm toán

Một sai sót khác là trong mục doanh thu hoạt động tài chính, công ty đã xác định sót một khoản cổ tức gần 170 triệu đồng từ phần lãi được chia từ công ty liên doanh liên kết. Bên cạnh đó, công ty còn có một khoản bù trừ số tiên phải trả và số tiền phải thu sai.

Kết quả cuối cùng, MHC ghi nhận thêm tổng cộng gần 35,43 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, nâng tổng LNST cả năm lên 112,42 tỷ đồng. LNST ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ cũng là 112,42 tỷ đồng.

Hoàng Bảo

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên