MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

MobiFone Service thay chủ tịch HĐQT

16-06-2015 - 08:19 AM | Doanh nghiệp

CTCP Kỹ thuật Mobiphone vừa thông báo tạm thay chủ tịch HĐQT.

CTCP Dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service) thông báo thay đổi tạm thời Chủ tịch HĐQT. Theo đó, ông Nguyễn Văn Tung xin thôi chức chủ tịch HĐQT từ ngày 8/6/2015 và bầu bổ sung ông Nguyễn Mạnh Hùng tạm thời làm thành viên HĐQT và đảm nhận chức chủ tịch HĐQT đại thay ông Nguyễn Văn Tung từ 9/6/2015.

Theo Báo  cáo thường niên năm 2014 của MobiFone Service, đến ngày 31/12/2014, ông Nguyễn Văn Tung đang đại diện sở hữu 720.000 cổ phần của MobiFone Service tương đương 12% cổ phần của công ty. Đây là số cổ phần của Công ty thông tin di động mà ông Tung là người đại diện. Cá nhân ông Tung đến cuối năm 2014 không sở hữu cổ phần nào của MobiFone Service.

Thanh Mai

Tài chính Plus

Trở lên trên