MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ô tô TMT chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 5%

31-08-2014 - 15:00 PM | Doanh nghiệp

01 cổ phiếu được nhận 500 đồng cổ tức.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2014

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2014 bằng tiền

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/09/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Ô tô TMT vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần bắt đầu từ ngày 25/09/2014 và mang theo chứng minh nhân dân.

thanhhuong

VSD

Trở lên trên