MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PCT, SDE, KSD, FPT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

12-03-2015 - 18:08 PM | Doanh nghiệp

Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư SCIC đã được mua 303.500 cổ phiếu FPT trong tổng số 680.000 CP mà đơn vị này đăng ký mua; : Bà Nguyễn Thị Hồng Lam đăng ký bán toàn bộ 113.000 CP PCT mà bà này đang nắm giữ.

Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long (PCT): Bà Nguyễn Thị Hồng Lam – người có liên quan đến Phó giám đốc công ty – đăng ký bán toàn bộ 113.000 CP PCT mà nà đang nắm giữ (tỷ lệ 0,49%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/3 đến 10/4/2015.

Công ty cổ phần Kỹ thuật Điện Sông Đà (SDE): Ông Willem Stuive – nhà đầu tư cá nhân – cổ đông lớn – đã bán toàn bộ 100.000 cổ phiếu SDE (tương đương tỷ lệ 5,71% vốn điều lệ) mà ông này đang nắm giữ. Giao dịch được thực hiện vào ngày 5/3/2015.

Công ty cổ phần Đầu tư DNA (KSD): Nguyễn Hồng Tuân – Kế toán trưởng công ty – đã đăng ký mua 150.000 cổ phiếu KSD theo phương thức thỏa thuận khớp lệnh. Số cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 0 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/3 đến 10/4/2015.

Công ty Cổ phần FPT (FPT): Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư SCIC đã mua 303.500 trong tổng số 680.000 cổ phiếu FPT mà đơn vị này đăng ký mua, nầng tổng số cổ phiếu nắm giữ từ 318.710 CP lên thành 622.210 CP (chiếm tỷ lệ 0,18%). Nguyên nhân không mua được hết số lượng đăng ký mua là do biến động của thị trường. Giao dịch được thực hiện ngày 10/3/2015.

>>> VXB, HPG, TCO, TBC, TMP, NBB: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thanh Mai

Thanh Hiên

Tài chính Plus

Trở lên trên