MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PV Gas D: Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư xây dựng 2013 xuống còn 1/5 ban đầu

05-11-2013 - 00:19 AM | Doanh nghiệp

Năm 2013, công ty dự kiến tập trung đầu tư nhiều nhất (45,33 tỷ đồng) cho Dự án Hệ thống cấp khí thấp áp cho KCN Nhơn Trạch.

CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D - PGD) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 ngày 4/11/2013.

Sau 9 tháng vượt xa kế hoạch lợi nhuận cả năm, ĐHCĐ bất thường của PGD đã thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 với xu hướng giảm kế hoạch đối với hầu hết các hạng mục. 

Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 của PGD được thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2013 với 433 tỷ đồng, trong đó 164 tỷ đồng từ vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, ĐHCĐ bất thường đã nhất trí giảm chỉ tiêu nói trên xuống còn 84,6 tỷ đồng, gần bằng 1/5 con số ban đầu. Dự kiến 46,3 tỷ đồng sẽ được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu. 

Điều chỉnh giảm ngân sách đầu tư, các dự án hầu hết cũng được PGD giảm thiểu chi phí rót vào. Có thể kể đến Dự án Hệ thống cấp khí thấp áp cho KCN Tiền Hải - Thái Bình theo kế hoạch trước đó sẽ được đầu tư 315 tỷ đồng, đến nay điều chỉnh xuống còn 0,83 tỷ đồng, phần việc thực hiện trong năm 2013 là điều chỉnh TMĐT, TKCS, đấu thầu các gói rà phá bom mìn, đền bù giải phóng mặt bằng. Như vậy, PGD không hủy các dự án đầu tư mà dự kiến chỉ hoàn thành một vài bước trong từng dự án trong năm 2013, chi phí dự án do vậy cũng được giảm rõ rệt. 

Năm 2013, công ty dự kiến tập trung đầu tư nhiều nhất (45,33 tỷ đồng) cho Dự án Hệ thống cấp khí thấp áp cho KCN Nhơn Trạch. 

Minh Thư

thunm

HSX

Trở lên trên