MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quảng Nam: Kiến nghị Thủ tướng xử lý dứt điểm việc nợ thuế trăm tỷ của hai công ty vàng

03-08-2015 - 09:18 AM | Doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa gửi văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương xử lý dứt điểm việc nợ thuế của Cty Vàng Phước Sơn và Cty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu.

Theo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, việc nợ thuế của hai công ty này cho đến nay vẫn chưa được giải quyết, nợ cũ chưa xong, lại tiếp tục phát sinh các khoản nợ thuế mới.

Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 5/2015, tổng số thuế phát sinh mới phải nộp theo ấn định của cơ quan thuế đối với Công ty TNHHH Khai thác vàng Bồng Miêu là trên 17,8 tỷ đồng. Vàng Bồng Miêu mới nộp trên 5,2 tỷ đồng, như vậy vẫn còn nợ hơn 12,55 tỷ đồng.

Trong khi đó, với Vàng Phước Sơn, tuy Công ty có nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra, không phát sinh thuế tài nguyên và không trả nợ thuế.

Tính đến ngày 31/5/2015, Cty TNHH Vàng Phước Sơn và Cty Vàng Bồng Miêu (thuộc Tập đoàn Besra Việt Nam) nợ tiền thuế hơn 384 tỷ đồng, trong đó Vàng Phước Sơn nợ hơn 296 tỷ đồng. Mặc dù cả Chính phủ và tỉnh đã nhiều lần vào cuộc để giải quyết, tuy nhiên đến nay, hai công ty vẫn chưa có phương án và cam kết thanh toán các khoản nợ thuế. Tỉnh Quảng Nam cũng đã thực thi các biện pháp cưỡng chế thuế nhưng không hiệu quả.

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết, qua nhiều lần làm việc nhưng 2 Cty vẫn chưa thực hiện cam kết trả nợ thuế hoặc đề xuất kế hoạch trả nợ thuế không khả thi nên cơ quan thuế đã thực hiện việc cưỡng chế theo đúng trình tự quy định.

Đối với Cty Vàng Bồng Miêu, Cục Thuế đang áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Cty đã đề nghị Cục Thuế cho phép được xuất hóa đơn riêng lẻ cho mỗi lần bán sản phẩm (vàng) trong thời gian tới, vấn đề này pháp luật không quy định nên Cục Thuế Quảng Nam không thể giải quyết.

Đối với Cty Vàng Phước Sơn, thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, nhưng đến nay đã hết hiệu lực. UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Cục Thuế tiến hành thu thập thông tin về tài sản của Cty Vàng Phước Sơn.

Tuy nhiên, việc thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên sẽ rất phức tạp, khó có thể thực hiện được do toàn bộ tài sản của Cty Vàng Phước Sơn đã thế chấp tại các ngân hàng, tiền, tài sản bên thứ ba đang nắm giữ quá ít. Do đó, cuối tháng 6/2015, Cục Thuế Quảng Nam đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế chỉ đạo xử lý về hình thức cưỡng chế thuế tiếp theo đối với hai công ty trên. Theo Cục Thuế Quảng Nam, thì Điều 211 của Luật Doanh nghiệp sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015 không quy định việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, do đó cơ quan thuế không thể thực hiện tiếp biện pháp cưỡng chế thu thuế theo quy định trước đây.

Khó khăn trong xử lý nợ thuế của Vàng Phước Sơn và Vàng Bồng Miêu còn nằm ở chỗ, cả hai công ty này cho đến nay vẫn không thống nhất cách tính thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường của Quảng Nam. Cả hai công ty đã viện dẫn Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ để tự tính lại thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, nhằm giảm số tiền thuế nợ từ năm 2014 trở về trước.

Trước tình hình này, Quảng Nam đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương liên quan xử lý dứt điểm về nợ thuế và các đề nghị của hai công ty; Đồng thời, yêu cầu cả hai công ty chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam về thủ tục khai thác khoáng sản; nộp đầy đủ các khoản thuế, phí phát sinh vào ngân sách nhà nước; xây dựng phương án trả các khoản nợ thuế, phí theo số liệu do hai công ty tự khai và ấn định của cơ quan thuế…

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu hai công ty huy động các nguồn vốn để khôi phục sản xuất, xây dựng phương án tái cơ cấu doanh nghiệp. Riêng Vàng Phước Sơn phối hợp với tổ tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để sớm thực hiện tái cơ cấu lại doanh nghiệp.

 

Theo Thu Hiền

Diễn đàn Doanh nghiệp

Trở lên trên