MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

S55 đăng ký mua 490.000 cổ phiếu quỹ

23-11-2013 - 16:24 PM | Doanh nghiệp

Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Thặng dư vốn cổ phần, nguồn vốn chủ sở hữu khác.

- Tên tổ chức niêm yết: CTCP Sông Đà 505
- Mã chứng khoán: S55
- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.900 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 490.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ cổ phiếu đang lưu hành
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Thặng dư vốn cổ phần, nguồn vốn chủ sở hữu khác
- Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường tại ngày giao dịch
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/11/2013
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/12/2013
- Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện giao dịch: CTCK Ngân hàng Á Châu.

thanhhuong

Trí Thức Trẻ/HNX

Trở lên trên