MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau kiểm toán, lợi nhuận trước thuế của Ocean Group giảm gần 800 tỷ

01-04-2016 - 16:15 PM | Doanh nghiệp

Chi phí quản lý doanh nghiệp lên tới 1.125 tỷ đồng – tăng gần 739 tỷ đồng so với trước kiểm toán. Trong đó, chi phí dự phòng là 962 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Đại Dương (mã: OGC) công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2015 với con số lợi nhuận trước thuế là 726 tỷ đồng – giảm 780 tỷ so với trước kiểm toán. Lợi nhuận sau thuế là 681 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt.

Cụ thể, chi phí tài chính năm 2015 của OGC là 183 tỷ đồng – tăng 143 tỷ so với trước kiểm toán. Chi phí quản lý doanh nghiệp lên tới 1.125 tỷ đồng – tăng gần 739 tỷ đồng so với trước kiểm toán. Trong đó, chi phí dự phòng là 962 tỷ đồng.

Theo OGC, Công ty trích lập các khoản dự phòng phải thu quá hạn thanh toán theo quy định của TT228 của Bộ Tài chính khoảng 864 tỷ đồng.

Lợi nhuận trong năm chủ yếu là từ 1.712 tỷ đồng bán toàn bộ cổ phần tại Blue Star – công ty sở hữu Khu đất vành đai khăn tại dự án Đông Nam Trần Duy Hưng vào quý 3/2015. Hiện tại Công ty vẫn còn nhiều Dự án bất động sản tại các vị trí đẹp tại Hà Nội như Dự án Licogi 19 tại đường Lê Văn Lương, dự án 25 Trần Khánh Dư, dự án Cột Đồng Hồ tại Quảng Ninh, số 10 Trấn Vũ cùng một loạt các chuỗi khách sạn mang thương hiệu Starcity đã đi vào hoạt động.

Dù giảm mạnh so với báo cáo trước kiểm toán nhưng như vậy, doanh thu và lợi nhuận của OGC đều vượt 20% so với kế hoạch.

Tại báo cáo kiểm toán này, Deloitte đã nêu rất nhiều ý kiến ngoại trừ. Một trong số đó đề cập đến 862 tỷ đồng khoản phải thu về cho vay (các khoản hỗ trợ vốn ngắn hạn) cho một số công ty và một số khoản phải thu ngắn hạn khác là lãi dự thu tương ứng (sau khi trích lập dự phòng, bù trừ công nợ, tài sản đảm bảo). Kiểm toán không thu thập được đầy đủ bằng chứng về giá trị có thể thu hồi đối với số dư này hay đánh giá giá trị dự phòng cần trích lập.

Khoản 607 tỷ đồng là khoản trả trước cho người bán ngắn hạn và dài hạn, phải thu ngắn hạn khác sau khi đã trích lập dự phòng chưa được cung cấp đầy đủ thông tin.

Kiểm toán cũng nhấn mạnh một số vấn đề trong BCTC của OGC. Một trong số đó là khoản phải thu 777 tỷ là khoản từ cho vay ngắn hạn, dài hạn đối với một số công ty mà OGC đánh giá là có khả năng thu hồi trên cơ sở bù trừ công nợ mặc dù không có thỏa thuận về việc này.

Mai Linh

OGC

Trở lên trên