MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau quyết định mua Nhựa Tân Phú, Nhựa Đồng Nai tính tăng vốn lên 300 tỷ đồng

18-03-2016 - 10:17 AM | Doanh nghiệp

Nhựa Đồng Nai dự kiến chào bán 8,1 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu; và chào bán riêng lẻ gần 3 triệu cổ phần cho nhà đầu tư.

CTCP Nhựa Đồng Nai (mã chứng khoán DNP) vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ năm 2016 dự kiến tiến hành vào ngày 19/3 tới đây.

Năm 2015, Nhựa Đồng Nai đạt trên 903 tỷ đồng doanh thu, vượt 21% kế hoạch đề ra; lợi nhuận sau thuế đạt 45 tỷ đồng, vượt 70% chỉ tiêu mà ĐHCĐ giao phó. Doanh thu và lợi nhuận của công ty phần lớn đến từ sản phẩm ống nhựa hạ tầng. Ngoài ra, trong năm, công ty ghi nhận thêm phần doanh thu và lợi nhuận từ mảng nước sạch.

Từ kết quả đạt được năm 2015, HĐQT công ty đề xuất chỉ tiêu SXKD năm 2016 với mức tăng đáng kể so với thực hiện năm 2015. Cụ thể, doanh thu ước đạt 1.622 tỷ đồng, tăng 79% sơ với doanh thu đạt được năm 2015; LNST ước đạt 75 tỷ đồng, tăng 67%. HĐQT công ty cũng đặt chỉ tiêu phần đấu trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ 16%. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2015 là 22%.

Trước đó, HĐQT công ty đã có quyết định mua từ 3 triệu đến 3,5 triệu cổ phần của Nhựa Tân Phú (TPP) để đạt mục đích sở hữu 51% đến 75% vốn điều lệ Nhựa Tân Phú. Tổng số tiền đầu tư vào thương vụ này tối đa 150 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT công ty cũng có tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ về kế hoạch phát hành tổng cộng 16,5 triệu cổ phần, tăng vồn điều lệ lên 300 tỷ đồng.

Cụ thể, Nhựa đồng Nai sẽ phát hành 2,97 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 tỷ lệ 22%, nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; phát hành 2,43 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 18%, nguồn vốn phát hành từ phần dư quỹ đầu tư phát triển.

Ngoài ra, HĐQT công ty đề xuất phương án chào bán 8,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện tữ tỷ lệ 60%. Giá chào bán căn cứ theo giá trị sổ sách cổ phiếu DNP tại thời điểm 31/12/2016 (16.960 đồng/cp) nhưng không thấp hơn mệnh giá. Hiện tại, cổ phiếu DNP đang giao dịch quanh mức giá 27.500 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, HĐQT công ty cũng trình phương án chào bán riêng lẻ gần 3 triệu cổ phần cho các nhà đầu tư và các CBCNV trong công ty.

Mai Nguyễn

DNP

Trở lên trên