MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SBC: Chủ tịch đứng ra mua tối đa 64,22% vốn điều lệ, mở đường hủy niêm yết

02-09-2014 - 12:19 PM | Doanh nghiệp

Số tiền bỏ ra tối đa ước đạt 64,7 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận bia Sài Gòn (SBC) công bố nghị quyết HĐQT ngày 29/8/2014.

HĐQT đã thông qua phương án giải quyết quyền lợi của cổ đông nhỏ trước khi công ty này hủy niêm yết cổ phiếu. Cụ thể, ông Văn Thanh Liêm - chủ tịch HĐQT công ty sẽ mua lại cổ phiếu của các cổ đông nhỏ lẻ (nếu cổ đông có nhu cầu) theo hình thức chào mua công khai.

Hiện SBC có 504 cổ đông nhỏ, nắm giữ 5,1 triệu cổ phần, tương đương 64,22% vốn điều lệ công ty. Ông Văn Thanh Liêm chào mua số cổ phần tối đa như trên. Nguồn vốn thực hiện mua từ vốn tự có của ông Liêm. 

Tính theo giá hiện hành (12.600 đồng/cổ phiếu), số lượng cổ phiếu ông Liêm dự kiến mua vào tối đa có giá trị 64,7 tỷ đồng.

Thời gian mua lại 30 ngày sau khi được UBCKNN chấp thuận, dự kiến từ 3/9 đến 3/10/2014. Giao dịch thực hiện theo hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Giá mua cổ phần được tính theo giá giao dịch của cổ phiếu trên thị trường nhưng không thấp hơn bình quân giá tham chiếu của cổ phiếu SBC công bố trong thời hạn 60 ngày liền trước ngày gửi bản đăng ký chào mua.

Phương án hủy niêm yết được SBC thông qua từ ĐHCĐ thường niên tháng 6/2014. Cổ phiếu SBC rơi vào diện cảnh báo khi LNST năm 2013 âm 50 tỷ đồng. Năm 2014, công ty lên kế hoạch lợi nhuận 31,2 tỷ đồng.

Đan Nguyên

thunm

Tài chính Plus/HSX

Trở lên trên