MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SDT, HLD, KTS: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

19-11-2013 - 14:58 PM | Doanh nghiệp

Công ty mua bán nợ và Tài sản đọng của Doanh nghiệp (DATC) đã bán 507.000 CP Đường Kon Tum, giảm tỷ lệ sở hữu từ 49% còn 39%.

Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (SDT): Ông TRần Đình Tú là kế toán trưởng công ty đã bán 100.900 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 100.900 CP (tỷ lệ 0,48%) còn 0 CP (tỷ lệ 0%). Giao dịch thực hiện từ 21/10 đến 14/11/2013.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HLD): Bà Nguyễn Thanh Hương-Ủy viên HĐQT đã bán 270.000 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 2.000.000 CP (tỷ lệ 10%) còn 1.730.000 CP (tỷ lệ 8,65%). Giao dịch thực hiện ngày 12/11/2013.

Công ty cổ phần Đường Kon Tum (KTS): Công ty mua bán nợ và Tài sản đọng của Doanh nghiệp (DATC) đã bán 507.000 CP giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 2.484.339 CP (tỷ lệ 49%) còn 1.977.339 CP (tỷ lệ 39%). Giao dịch thực hiện từ 1/11 đến 13/11/2013.

Thanh Hiên

thanhhuong

HSX/HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên