MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SEC: 9 tháng đạt 55,08 tỷ đồng LNST, hoàn thành kế hoạch cả năm

16-10-2010 - 22:29 PM | Doanh nghiệp

SEC:  9 tháng đạt 55,08 tỷ đồng LNST, hoàn thành kế hoạch cả năm

Số dư hàng tồn kho cuối quý III/2010 là 14,39 tỷ đồng, giảm 66,86% so với số dư đầu quý là 43,42 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Mía đường-Nhiệt điện Gia Lai (SEC) thông báo kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2010.

Đáng chú ý trong kỳ là số dư hàng tồn kho cuối quý giảm mạnh so với đầu quý. Cụ thể, số dư hàng tồn kho cuối quý III/2010 là 14,39 tỷ đồng, giảm 66,86% so với số dư đầu quý là 43,42 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng đột biến từ 6,83 tỷ đồng số dư đầu năm lên 178,21 tỷ đồng số dư cuối quý II và 183,34 tỷ đồng số dư cuối quý III/2010. Khoản tiền này là khoản đầu tư nâng cấp nhà máy 18 TMC lên 2500 TMC.

Khoản mục đầu tư dài hạn cuối quý III có số dư là 16,87 tỷ đồng, số dư đầu năm là 662 triệu đồng. Trong kỳ, công ty đầu tư 13,5 tỷ đồng vào cổ phiếu GEC và 3,37 tỷ đồng cho vay mua máy trồng mía.

Chỉ tiêu Q3/2010 Q3/2009 9T/2010 9T/2009
Doanh thu bán hàng 43.96 31.14 233.16 171.86
Giá vốn 29.54 18.34 156.36 129.26
LN gộp 14.42 12.8 76.8 42.6
DT tài chính 0.13 0.63 2.66 3.25
CP tài chính 5.2 0.12 11.26 0.54
CP bán hàng 0.02 0.05 0.32 0.91
CP Quản lý 2 1.13 6.45 5.18
LNST 6.52 11.03 55.08 36.3

Xét về hoạt động kinh doanh trong quý III, SEC đạt 43,96 tỷ đồng doanh thu từ họat động kinh doanh chính, tăng 41,17% so với cùng kỳ năm 2009.

Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chính quý III/2010 đạt 14,42 tỷ đồng, tăng 12,66% so với mức 12,8 tỷ đồng cùng kỳ 2009.

Do chi phí trong kỳ-chủ yếu là chi phí lãi vay-tăng đột biến so với cùng kỳ nên dù lợi nhuận gộp cao nhưng tổng LNST quý III/2010 của SEC đạt 6,52 tỷ đồng tương đương giảm 40,89% so với quý III/2009.

Tại thời điểm kết thúc quý III/2010, dư nợ ngắn hạn của SEC là 41,42 tỷ đồng và dư nợ dài hạn là 123,45 tỷ đồng (đây là khoản vay dài hạn ngân hàng).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010, SEC đạt 55,08 tỷ đồng LNST, vượt 80 triệu đồng so với kế hoạch 55 tỷ đồng đã được ĐHCĐ thông qua.

T.Hương

Theo SEC

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên