MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SMA, ACC: Giá vốn tăng mạnh, không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận

22-01-2014 - 00:21 AM | Doanh nghiệp

Tỷ lệ giá vốn/doanh thu cả năm của ACC tăng mạnh lên tới 84,9% (năm 2012 tỷ lệ này là 78,5%) khiến cho lợi nhuận gộp giảm 32,9%

Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (SMA) đã công bố Báo cáo tài chính quý IV/2013.

Đây là doanh nghiệp nổi tiếng với việc om cổ tức.

Doanh thu thuần quý IV/2013 chỉ tăng 0,5% so với cùng kỳ, đạt 360,6 tỷ. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu tăng lên 95,4% từ mức 95% của quý IV năm trước nên lợi nhuận gộp giảm 7,7% và đạt 16,7 tỷ.

Mặc dù đã cắt giảm nhưng chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn “ăn mòn” gần hết lợi nhuận gộp. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế quý IV/2013 chỉ được 1,9 tỷ - dù vậy vẫn là tốt so với mức lỗ 1,1 tỷ của cùng kỳ.

Doanh thu cả năm tăng 24,3% và đạt 780 tỷ. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu tăng lên 92% trong khi năm 2012 chỉ có 87,5%. Vì vậy lợi nhuận gộp giảm 20,9% còn 62,2 tỷ. Các khoản chi phí tài chính, chi phí quản lý giảm gần 30% nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ còn 10,2 tỷ. Lợi nhuận sau thuế cả năm 2013 của SMA là 7,6 tỷ - tăng 10,3% so với 2012.

Đầu năm 2013, SMA đặt kế hoạch 660 tỷ doanh thu và 15,63 tỷ lợi nhuận trước thuế. Với kết quả này, SMA đã vượt 18% kế hoạch doanh thu nhưng chỉ hoàn thành 64,6% kế hoạch lợi nhuận.

..............................................................

Công ty cổ phần Bê tông Becamex (ACC) cũng đã công bố Báo cáo tài chính quý IV/2013.

Doanh thu thuần quý IV/2013 đạt 75,1 tỷ đồng – tăng 48,7% so với cùng kỳ năm 2012 nhờ sự tăng lên đột biến của hoạt động thi công công trình. Doanh thu từ hoạt động này đạt 61 tỷ - tăng 113,6% so với cùng kỳ. Doanh thu bán cống thành phẩm thì chỉ được 13,8 tỷ - giảm 36% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của công ty, trong quý IV này, tình hình sản xuất thi công gặp thuận lợi do thời tiết nắng và khối lượng công việc tăng, khối lượng thi công kịp thời là nguyên nhân của sự tăng trưởng này.

Tuy nhiên, doanh thu cả năm 2013 chỉ đạt 361,1 tỷ - giảm 4,3% so với năm 2012.

Tỷ lệ giá vốn/doanh thu trong quý IV/2013 giảm nhẹ xuống mức 82,9% từ mức 83,2% của quý IV/2012 giúp cho lợi nhuận gộp tăng 51,4%. Tuy nhiên do các chi phí đều tăng nên lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cũng chỉ ở mức 7,7 tỷ - tăng 13,6% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, tỷ lệ giá vốn/doanh thu cả năm lại tăng mạnh lên tới 84,9% (năm 2012 tỷ lệ này là 78,5%) khiến cho lợi nhuận gộp giảm 32,9%. Các khoản chi phí được giữ khá ổn định nên lợi nhuận sau thuế dừng lại ở 34,3 tỷ - giảm 44,7% so với năm 2012.

Theo đó, EPS 2013 của công ty được 3.432 đồng.

Năm 2013, ACC đặt kế hoạch 385,12 tỷ doanh thu và 57,55 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, ACC đã không hoàn thành kế hoạch cả doanh thu lẫn lợi nhuận.

Hà Phương

trangntm

HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên