MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủy điện Thác Bà chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 4,6%

05-11-2014 - 14:51 PM | Doanh nghiệp

1 cổ phiếu được nhận 460 đồng cổ tức.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà (TBC)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 4,6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 460 đồng)

- Thời gian thực hiện: 26/12/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.

thanhhuong

VSD

Trở lên trên