TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thủy sản CADOVIMEX: Vốn chủ sở hữu vẫn đang âm 57,2 tỷ, 6 tháng lãi 320 triệu đồng

31-07-2014 - 14:20 PM | Doanh nghiệp

Thủy sản CADOVIMEX:  Vốn chủ sở hữu vẫn đang âm 57,2 tỷ, 6 tháng lãi 320 triệu đồng

Tại 30/06/2014, nợ phải trả của CAD tuy đã giảm nhưng tỷ lệ nợ phải trả/tổng tài sản vẫn lên tới 110% tương đương với việc vốn CSH của doanh nghiệp đang âm 57,2 tỷ. Lỗ lũy kế là 364 tỷ.

CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản CADOVIMEX (mã: CAD) giao dịch trên Upcom vừa công bố BCTC quý 2/2014

Doanh thu thuần quý 2/2014 của CAD giảm 11,3% còn 93,3 tỷ đồng nhưng nhờ giá vốn giảm mạnh hơn, tỷ lệ giá vốn/doanh thu chỉ còn 88,7% thay vì 94,4% như trong quý 2/2013 nên lợi nhuận gộp đạt 10,5 tỷ - tăng hơn 78%.

Chi phí lãi vay giảm 22% tương đương với 1 tỷ đồng nhưng chi phí bán hàng cũng tăng gần 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong quý này, CAD không được hoàn nhập chi phí quản lý doanh nghiệp như cùng kỳ nên mặc dù lợi nhuận gộp tăng mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 302 triệu đồng – giảm 38,4% so với quý 2/2013.

6 tháng đầu năm 2014, doanh thu thuần của CAD đạt 178 tỷ - tăng 4,3%. Giá vốn cũng giảm giúp cho doanh nghiệp không còn bị lỗ gộp. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng, trong đó chi phí bán hàng là hơn 10 tỷ - chiếm tới 72% lợi nhuận gộp nên kết quả cuối cùng, CAD chỉ đạt gần 321 triệu đồng lợi nhuận sau thuế - tăng 74% so với cùng kỳ. EPS đạt 15 đồng.

Tại thời điểm 30/06/2014, nợ phải trả của CAD tuy đã giảm nhưng tỷ lệ nợ phải trả/tổng tài sản vẫn lên tới 110% tương đương với việc vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đang âm 57,2 tỷ. Lỗ lũy kế tính đến thời điểm này là 364 tỷ.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh kỳ này đạt 137 tỷ - cao hơn so với cùng kỳ năm 2013. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng khá cao, đạt 21,5 tỷ nhờ thu hồi 22 tỷ tiền cho vay và mua công cụ nợ. Tuy nhiên tiền làm ra đều được dùng để trả nợ. Với số tiền chi trả nợ gốc vay là 340 tỷ, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính của CAD âm 161 tỷ. Theo đó, dòng tiền thuần trong kỳ của CAD âm 3,1 tỷ.

Hà Phương

trangntm

Theo Trí thức trẻ/CAD

Trở lên trên