MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiền lương của lao động tại DNNN tăng bình quân 16,2%/năm

20-02-2014 - 08:19 AM | Doanh nghiệp

Báo cáo của Chính phủ cho thấy, trong giai đoạn 2006 - 2012, tiền lương của người lao động tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tăng bình quân 16,2%/năm.

Ngoài tiền lương, người lao động tại DNNN còn được hưởng thêm một số chế độ khác như tiền ăn giữa ca, phúc lợi, tiền thưởng… Lương bình quân của viên chức quản lý tại DNNN là 25 triệu đồng/tháng. Riêng tại công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty hạng đặc biệt, lương bình quân của người lao động đạt khoảng 10,65 triệu đồng/tháng. Viên chức quản lý, chuyên trách khoảng 35-40 triệu đồng/tháng…
 
Tổng hợp số liệu của công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty hạng đặc biệt cho thấy, giai đoạn 2008 - 2012, lương bình quân của người lao động tăng tới 18,6%, trong khi năng suất lao động bình quân (tính theo doanh thu) tăng 17,5%, lợi nhuận tăng 3,1%/năm.

thanhhuong

Hà nội mới

Trở lên trên