MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TIP: 10/4 ĐKCC trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 8%

27-03-2015 - 15:35 PM | Doanh nghiệp

Thời gian thực hiện: ngày 22/04/2015

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa

Mã chứng khoán: TIP

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2015

Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền.

Tỷ lệ thực hiện:  Đối với cổ phiếu phổ thông: 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng)

Thời gian thực hiện: ngày 22/04/2015

 

PV

Trí Thức Trẻ/VSD

Trở lên trên