MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TLG và TPP thông báo trả cổ tức bằng cổ phiếu

25-09-2014 - 07:26 AM | Doanh nghiệp

TLG thông báo trả cổ tức đợt 2/2013 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1,5

Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long (mã: TLG) thông báo trả cổ tức đợt 2/2013 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1,5 (tức người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1,5 cổ phiếu mới).

Ngày đăng ký cuối cùng là 08/10/2014

Nghị quyết ĐHCĐ vừa qua của TLG đã thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2013 là 20% trong đó 5% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Vào ngày 03/07/2014, TLG đã tiến hành trả cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%.

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (mã: TPP) cũng thông báo tạm ứng cổ tức 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6% (Người đầu tư sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 06 cổ phiếu trả cổ tức)

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 06/10/2014.

Nghị quyết HĐQT năm 2014 của TPP trước đó đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 tối thiếu là 13%.

Mai Linh

trangntm

Tài chính Plus/VSD

Trở lên trên