MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Traphaco dự chi 139 tỷ đồng sở hữu toàn bộ Traphaco CNC

05-12-2013 - 23:17 PM | Doanh nghiệp

TRA xin ý kiến cổ đông về viêc mua trên 3 triệu cổ phần của CNC với giá 45.000 đồng/cổ phần nhằm tăng tỷ lệ sở hữu từ trên 50% lên 100%.

Công ty Cổ phần Traphaco (TRA) công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Có 2 vấn đề Traphaco cần xin ý kiến cổ đông như sau:

1, HĐQT xin ĐHCĐ ủy quyền bổ nhiệm thêm 2 thành viên HĐQT, nâng số lượng thành viên HĐQT từ 5 người hiện tại lên 7 người, phù hợp với quy mô hoạt động của công ty.

2, Tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty con là CTCP Công nghệ cao Traphaco (CNC) từ 50,96% hiện nay lên 100%. 

Việc tăng tỷ trọng sở hữu được HĐQT quyết định dựa trên tư vấn của VnDirect và Chứng khoán Bảo Việt. 2 tổ chức tư vấn này đánh giá ROA và ROE năm 2012 của CNC lần lượt đạt 33% và 14,1%, cao hơn mức trung bình của ngành dược là 20% và 12,7%. Hơn nữa, thực tế cho thấy việc tăng sở hữu của TRA tại CNC đã đem lại những hiệu quả rõ rệt cho Traphaco như tăng trưởng bền vững về lợi nhuận, minh bạch trong quản trị, giá trị doanh nghiệp và thương hiệu ngày càng gia tăng. 

Các tổ chức tư vấn cho rằng TRA nên tăng tỷ lệ sở hữu tại CNC lên mức tối thiểu là 90% thông qua chào mua công khai. Giá chào mua 2 tổ chức đánh giá từ 43.000 đến gần 45.000 đồng/cổ phần.

Để đảm bảo chào mua thành công, TRA đã đàm phán và trao đổi với các cổ đông CNC và đề xuất mức giá chào mua cổ phần 45.000 đồng/cổ phần, số lượng cổ phần chào mua 3.095.802 cổ phần. Nếu thành công, TRA sở hữu gần như toàn bộ cổ phần của CNC (100%). Với giá chào mua này, Traphaco sẽ phải bỏ ra khoảng 139 tỷ đồng. 

Đợt chào mua công khai cổ phiếu CNC sẽ được hủy bỏ trong trường hợp số lượng cổ phần đăng ký bán nhỏ hơn 2,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu của TRA tại CNC sau chào mua dưới 90% hoặc CNC phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ. 

Được biết, CNC được thành lập vào năm 2006 với vốn điều lệ 15 tỷ đồng, hiện nay tăng lên đạt 63,1 tỷ đồng. CNC là công ty chuyên sản xuất các sản phẩm Đông dược với nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP - WHO. Các sản phẩm tiêu biểu của CNC có thể kể đến: Boganic, hoạt huyết dưỡng não, Dưỡng cốt hoàn... Tất cả các sản phẩm hiện nay của CNC đều do Traphaco thực hiện phân phối.

9 tháng đầu năm 2013, CNC lãi ròng 26 tỷ đồng, thua 1,5 tỷ đồng so với kết quả cả năm 2012. EPS 9 tháng của CNC đạt 4.110 đồng/cổ phiếu. Năm 2012, công ty này chi trả cổ tức tỷ lệ 20%.

Minh Thư

thunm

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên